Čestný predseda a zakladateľ Spoločnosti M.R. Štefánika Peter Pavel Uhlík oslávil 80-tku

Členovia Správnej rady Spoločnosti M.R. Štefánika a jeden z jej čestných predsedov Ing. Ján Tatara spolu s ďalšími gratulantami sa zišli 19.6.2020 na Myjave v hoteli Štefánik, aby spoločne v salóniku Giuliana zablahoželali jubilantovi, ktorý je pevne spojený s históriou a činnosťou našej Spoločnosti - Mgr. Petrovi Pavlovi Uhlíkovi, ktorý sa presne v tento deň pred 80-tími rokmi narodil.

„Pedagóg, spisovateľ, publicista, historik, kultúrno-osvetový pracovník, divadelník, športový tréner – to všetko v jednej osobe je Mgr. Peter Uhlík. Narodil sa v Starej Turej (19. 6. 1940). Od 1961 do 2002 roku učil na ZŠ v Brezovej pod Bradlom. Deťom sa venoval i mimo školy. Popri iných činnostiach založil a viedol školské športové stredisko hádzanej žiačok ako jedno z prvých na Slovensku.

Hrával súťažne hokej a futbal za TJ Baník. Roky pôsobil ako tréner a funkcionár hádzanárok TJ Bradlan. Vychoval mnoho prvoligových hráčok i štátnych reprezentantiek, účastníčok majstrovstiev sveta a olympijských hier. Popri tom bol predsedom Klubu slovenských turistov ŠK Bradlan. 
Mnohostranne bol zapojený do kultúrno-spoločenského  života v Brezovej pod Bradlom ako ochotnícky divadelník, konferencier folklórneho súboru Brezová, autor scenárov, režisér miestnych kultúrnych programov, prednášal o osobnostiach regiónu na školách. Ako publicista sa venuje najmä historickej publicistike, prispieva do rôznych novín a časopisov. 
V poslednom období sa intenzívne venuje literárnej tvorbe, a to ako autor vlastnej tvorby, zostavovateľ i prispievateľ do iných dokumentov. Tematicky sa zameriava najmä na dejiny a osobnosti späté s Brezovou pod Bradlom.

Mgr. Peter Uhlík bol predovšetkým zapálený kultúrno-osvetový pracovník: organizátor osláv na Bradle, poznávacích zájazdov po stopách Štefánika a lokalít,  ktoré sú kľúčové pre našu históriu, napr. miesta bojov a pamätníkov obidvoch vojen.
Patrí k veľkým znalcom života, diela a odkazu M. R. Štefánika. Je zakladateľ a dlhoročný predseda Spoločnosti M. R. Štefánika (13 rokov), dnes je jedným z jej čestných predsedov. 
Za pedagogické, športové, občianske a publicistické aktivity dostal množstvo ocenení.

Mgr. Peter Uhlík patrí k ľuďom, ktorí dedičstvo minulosti odovzdávajú ďalším generáciám, aby v nich vzbudili pocit národnej hrdosti. Aj za to si zasluhuje úctu a vážnosť.“

Takto ho poznajú a hodnotia jeho najbližší – rodáci a spoluobčania. 

Text: Lívia Boorová a Jozef Buffa  
Foto: Branislav Neumair 

Pozdravný list Petrovi Uhlíkovi čestnému predsedovi Spoločnosti M.R. Štefánika
V júni 2020 sa dožil okrúhleho životného jubilea čestný predseda Spoločnosti M.R. Štefánika a predseda jej brezovského klubu. Aj týmto pozdravným listom mu srdečne blahoželáme. 

Najkrajšia kytica je pre Teba táto krajina.
SLOVENSKO – to je pieseň vypálená vetrom do dreva,
vytesaná dažďom do skaly,
zakliata do hrudy, ktorá hrá každou farbou dúhy. 
Vstúpil si na túto zem, do jej požehnaných obrysov. 
SLOVENSKO si Ťa uvítalo modlitbou, najdrahšou kyticou.

 / T. Križka: Kytica –úryvok/

Vážený pán Uhlík!

     Pred 80-tími rokmi sa začal Váš vstup do veľkého sveta ľudí, začala sa Vaša životná púť, na ktorej Vás sprevádzali mnohé dni, naplnené stretávaním sa s ľuďmi, dni naplnené tvorivou prácou i dni pokoja a šťastia.
     Sme úprimne radi, že v tomto Vašom svete sme sa spolu stretli a že sa v ňom našli dni, kedy sme sa mohli spoznávať a mohli spolu zdieľať okamihy ľudskej radosti a pohody. 
     Vysoko si vážime výsledky Vašej tvorivej práce, ktorou ste napĺňali a napĺňate Vami zvolené poslanie a vysoko si vážime aj Váš hlboký vzťah k duchovnej kultúre nášho národa. Výpočet Vašich aktivít by bol veľmi dlhý, ale u Vás tak akoby všetko so všetkým súvisí: história so športom, literatúra s prírodou, turistika s hudbou...
     Na vrchole pyramídy Vašich aktivít podľa nás je však predsa len tá skutočnosť, že ste boli v správnom čase na správnom mieste a tak pred 30-timi rokmi ste, spolu s Vašimi kolegami, založili Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Na jej čele ste stáli cez desiatku rokov a ďalšie desiatky rokov z blízka pozeráte na jej úspechy. Myslíme si, že na tento počin môžete byť - Vy a spolu s Vami my, i celá naša spoločnosť – právom hrdý.
     Vážený pán Uhlík,
pri významnom dni Vášho narodenia Vám chceme zo srdca zavinšovať dobrého zdravia, osobného šťastia, Božieho požehnania, radosti z rodiny a veľa úcty od všetkých Vašich dobrých priateľov, ktorí k Vám v týchto dňoch budú prichádzať vyslovovať úprimné slová vďaky za spoločne prežité chvíle. 

S úctou k Vám
                                                                                                                                                  Ing. Peter Novotňák
a členovia Správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Partneri