Hudobno-dramatické pásmo „Súradnice mojej duše“ v Brezne

     Súradnice mojej duše pripomenuli všetky hodnoty, na ktoré by sme nemali zabúdať. Jedenásty november v Brezne bol výnimočný deň. Po uctení si pamiatky vojnových veteránov  sa v mestskom dome kultúry uskutočnil hudobno-dramatický program venovaný gen. M. R. Štefánikovi, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou našich dejín.

     Hrdosť a láska k národu, ktoré mal Štefánik v sebe zakorenené, v ňom ostali od útleho detstva až po jeho náhlu, tragickú smrť.

Umelci do predstavenia vložili celé svoje srdce

    Na pozvanie mesta zavítalo do Brezna divadlo z Popradu, ktoré ponúklo hudobno-dramatické spracovanie života gen. M. R. Štefánika. V úvode vzácnych hostí, žiakov a študentov privítal primátor Tomáš Abel, ktorý vyzdvihol všetkých členov Spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ) za to, že šíria odkaz výnimočnej osobnosti našich dejín, a všetkým poprial príjemný umelecký zážitok.

  Súradnice mojej duše v réžii Tatiany Husárovej vznikli na motívy románu Prebijem sa od autora Jozefa Banáša s vierou, že v divákoch prebudia radosť, nehu a hrdosť k nášmu národu. V dramatizovanom životopise velikána sa  predstavili študenti a žiaci škôl mesta Poprad, ako aj zo Základnej školy Fábryho v Košiciach a umelci podtranského regiónu. Výnimočné predstavenie v trvaní 90 minút bolo plné skvelých hereckých a speváckych výkonov a skutočne si zaslúži poklonu. Umelci do neho vložili celé svoje srdce.

   Jedinečné dielo venované spomienke na gen. M. R. Štefánika  malo edukačný charakter a v každom zanechalo hlbokú stopu. Určite by ho mali vidieť všetci  mladí ľudia, aby sa povedomie o tejto osobnosti európskeho rozmeru v našom štáte konečne dostalo na úroveň, akú si zasluhuje. Život  velikána v podobe hudobno-dramatického programu pripomenul všetky hodnoty, na ktoré by sme nemali zabúdať.

Spoločnosť M. R. Štefánika ocenila aktívnych členov miestneho klubu

     Slávnostnú chvíľu umocnilo aj odovzdanie ocenení členom miestneho klubu SMRŠ v Brezne za ich aktívnu prácu. Predseda SMRŠ Peter Novotňák udelil pamätný list mestu Brezno za šírenie myšlienkového odkazu M. R. Štefánika, čestným krížom spoločnosti ocenil Milana Pivovarčiho, Milana Kováčika a pamätnú medailu odovzdal Alene Kaánovej a predsedovi klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne Tomášovi Abelovi.

Autorka: Monika Dolňánová
Foto:       Stanislav Spáč

Partneri