Informácie zo života SMRŠ

      Činnosť orgánov i klubov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) aj od začiatku tohoto roku  negatívne ovplyvňovali  opatrenia prijaté v súvislosti s ochranou pred šírením vírusového ochorenia.

     Je chvályhodné, že niektoré kluby sa i v tejto situácii snažia hľadať také formy činnosti, ktoré rešpektujú reštrikčné opatrenia a na druhej strane umožňujú,  i keď obmedzenému počtu členskej základne,  vyvíjať klubovú činnosť. V ostatných dvoch článkoch  aktualít nás o tom informovali členovia klubov z Brezovej pod Bradlom i Liptovského Mikuláša. 

     Podľa zaslaných informácii došlo k členským schôdzam  v klube SMRŠ v Liptovskom Mikuláši 12. januára 2022 a 2.februára 2022 v klube Bratislava. Na týchto schôdzach došlo aj k výmene vo funkciách predsedov klubov. V L. Mikuláši vystriedala Ing. Jaroslava Bartánusa, ktorý bol predsedom od vzniku tohoto klubu v 2011 roku, pani  Kvetoslava Staroňová, bývalá učiteľka slovenského a nemeckého jazyka. Predsedu bratislavského klubu SMRŠ  vystriedala vo funkcii novozvolená pani Ing. Jana Kotová, bývalá diplomatka a v rokoch 1991-1992 aj ministerka obchodu a cestovného ruchu. 

     Dňa 5.2.2022 sa konalo v Piešťanoch zasadnutie Správnej rady SMRŠ, na ktorom boli upresnené termíny akcií a podujatí  v rámci celej SMRŠ na najbližšie obdobie. Pre Vašu informáciu  uvádzame kalendár najbližších podujatí:  

 • spoločné rokovanie s predsedami klubov SMRŠ   ..................... 12. marec
 • Festival letectva, Piešťany .........................................................  6.- 8. mája 

(v rámci festivalu)   Deň Štefánika a Európy .............................   8. mája

 • Cyklo jazda 100 míľ Štefánika (Ivanka-Bradlo-Ivanka) ................   7. mája
 • Medzinárodná konferencia Štefánik a légie ..............................       (máj)
 • Zasadanie správnej rady SMRŠ  .................................................  21.máj,  9. júl,
 • Valné zhromaždenie SMRŠ  .......................................................   4. jún
 • Zájazd “Po stopách M. R. Štefánika vo Francúzsku” ..................  19.-25. júna
 • Dni Štefánika  .............................................................................  21.-24. júl
 • Stretnutie klubov SMRŠ na Bradle  ............................................  23. júl
 • Cyklo prejazd Hodonín - Košariská  ............................................        júl
 • Výstup na chatu Štefánička .......................................................   30. júl

Zároveň chceme touto cestou požiadať členov výborov klubov SMRŠ, aby nás pravidelne informovali o plánovaných  resp. uskutočnených akciách v kluboch, aby sme o nich mohli informovať  celú členskú základňu spoločnosti. Moja adresa je uvedená  na webovej stránke v kontaktoch. 

      Nezabudnite vo svojich informáciách uviesť čo, kedy a kde sa stalo, aký to malo priebeh a uviesť aj výsledok resp. záver či odkaz popísanej akcie.

      Ku každej akcii priložte  4-10 fotografií vo veľkosti nie menšej ako 350 kB.  Fotografie  môžu byť aj väčšie, editor ich upraví. Na záver každého článku uveďte autora alebo autorov článku a fotografií. Fotografie očíslujte a spravte ku každej z nich stručný popis. 

Autor: Jozef Buffa
Foto: Branislav Neumair

Partneri