Kniha, ktorá poteší nielen sympatizantov M. R. Štefánika

Rok 2020 bol pre Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika bohatý na publikačnú činnosť. V článku z 3.novembra 2020 sme Vás informovali o knihách, ktoré už boli vydané, ale aj o tých, ktorých vydanie sa ešte len pripravuje. 

K 140. výročiu narodenia generála Štefánika  pripravil klub SMRŠ  v Spišskej Novej Vsi k vydaniu veľmi zaujímavú knihu s názvom Milan Rastislav Štefánik – Z poetického pera autorských spomienok. O rozhovor sme požiadali PhDr. Ruženu Kormošovú, PhD. (na foto), predsedníčku spišskonovoveského klubu, ktorá knihu zostavila a redakčne pripravila k vydaniu.

Čo bolo inšpiráciou k vydaniu knihy poézie venovanej Štefánikovi?

Náš klub SMRŠ existuje už desiaty rok, ale štefánikovsku tradíciu v našom meste viacej desaťročí rozvíjal miestny odbor Matice slovenskej. Jeho predsedníčka a zároveň zakladajúca členka nášho klubu Mgr. Jolana Prochotská začala pred niekoľkými rokmi zhromažďovať básne venované Štefánikovi, ktoré nachádzala pri čítaní zbierok rôznych slovenských básnikov. Bádala aj v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine, kde prepisovala viaceré vzácne rukopisy. Zdrojom jej boli aj staršie evanjelické časopisy, občasník Bradlo a i. Tak sa postupne začala rodiť jej vzácna zbierka, ktorá sa stala základom pre vydanie našej knihy. Už dávnejšie sme pociťovali absenciu podobnej tematicky zameranej zbierky na Slovensku. Najmä pri prípravách pietnych spomienok na Štefánika i iných akciách.

Čím môže nová kniha zaujať sympatizantov Štefánika i verejnosť?

Kniha predstavuje bezmála osemdesiat básní okolo päťdesiatich slovenských autorov od velikánov slovenskej poézie (Pavol Országh Hviezdoslav, Ján Kostra, Štefan Krčméry, Vladimír Roy, Milan Rúfus, Ján Smrek, Štefan Žáry a i.) po začínajúcich poetov a autorov z regiónu Spiša. Do knihy sme zaradili aj básne dvoch neznámych autorov (uviedli len iniciálky) a verše žiakov ZŠ M. R. Štefánika zo Spišskej Belej napísané pri príležitosti akadémie k 1. výročiu pomenovania školy čestným názvom. Všetkých spája jeden cieľ – vzdať hold Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, jeho rodisku a majestátnej Mohyle na Bradle. Nájdete v nej verše Márie Kvetanovej-Laur aj ich preklad do francúzskeho jazyka, v ktorom odzneli v podaní autorky na úvod oficiálnej slávnosti, zorganizovanej francúzskou vládou, MZV a slovenským veľvyslanectvom v máji 2016 v Meudone v Paríži pri pamätníku generála M. R. Štefánika. Rozsiahlejšia je báseň Vďaka súčasného autora Tomáša Repčiaka, ktorá bola prvýkrát prednesená recitátorkou Júliou Čurillovou v Spišskej Novej Vsi pri uvedení knihy Jozefa Banáša Prebijem sa – Muž železnej vôle v októbri 2018. Viacerými básňami venovanými Štefánikovi prispela zo svojej tvorby Alžbeta Fusková. Autori sú v knihe abecedne zoradení.

V závere knihy sme netradične uviedli dva scenáre. Prvý predstavuje hru rodáka zo Spiša Petra Karpinského (držiteľa viacerých významných slovenských literárnych ocenení a Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves za rok 2011) s názvom Hľa, tvoja matka..., ktorú pripravil a prvýkrát uviedol s Divadlom teatrálnej skratky v rámci Dní mesta Spišská Nová Ves v auguste 2018. Autor v hre načrtol niekoľko životných etáp generála M. R. Štefánika, vrátane jeho tragickej smrti, a uvažuje o tom, ako ich prežívala jeho matka. Druhým je dramatický program s názvom Prebijem sa...!, ktorý pripravila a nacvičila Popradčanka Tatiana Husárová (držiteľka titulu Slovenka roka 2020 v oblasti vzdelávania) na motívy románu Jozefa Banáša pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika. Umelecké slovo prepojené kvalitnou hudbou a atmosférou snov nadchlo divákov počas premiéry v roku 2019 v Poprade/Spišskej Sobote. Sme veľmi radi, že v čase intenzívnych záverečných prác na vydaní knihy sme získali pre SMRŠ autorské práva k vydaniu audio CD s básňami venovanými M. R. Štefánikovi v podaní vynikajúcich slovenských recitátorov Evy Kristinovej a Jozefa Šimonoviča, čím sme mohli obohatiť našu knihu.

Komu vďačíme okrem Vás za vydanie tejto určite zaujímavej knihy?

Chcela by som sa touto cestou poďakovať Mgr. J. Prochotskej, pre ktorú je poézia „fenomén oddychu i zamyslenia“, za jej zozbierané básne a všetkým autorom, ktorých sme dodatočne oslovili, že ochotne prispeli svojou tvorbou do našej knihy. Ďakujeme Lenke Lormanovej za obohatenie knihy kresbami, Mgr. Dagmar Juraškovej, PaedDr. Marianne Hromuľákovej a Lucianovi Cmorejovi za pomoc pri redakčnej a grafickej príprave.

Naše slová vďaky patria Mgr. Márii Laur z Asociácie pre rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov v Paríži za jej úvodné vyznanie zo svojho vzťahu k rodnému Spišu aj M. R. Štefánikovi a v neposlednom rade za úvodné slová predsedu SMRŠ Ing. Petra Novotňáka, ktorý ocenil našu prácu a vyjadril presvedčenie, že si kniha nájde „miesto nielen medzi milovníkmi poézie, ale zaujme aj učiteľov v našich školách, osvetových pracovníkov, recitátorov a bude pre naše kluby prameňom k pietnym spomienkam a výročiam narodenia generála Štefánika“. Ďakujeme sponzorom, ktorí nás podporili a hlavne za pomoc a zaangažovanie sa Spoločnosti pri vydaní a tlači knihy.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor pani doktorka a pre záujemcov o získanie tejto knihy máme informáciu, že  ju môžu získať v E-Shope  Spoločnosti  M. R. Štefánika.  

Pripravil: Jozef Buffa st

Foto: Klub SMRŠ Spišská Nová Ves

Partneri