Kniha M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov

    Členovia Spoločnosti M.R. Štefánika (S MRŠ)  napísali v Roku  Štefánika niekoľkých kníh o jeho živote a práci. Tieto knihy sú postupne vydávané za pomoci a podpory vedenia S MRŠ. Tak ako budú prichádzať  na knižný trh, Vás budeme o tom informovať a taktiež ich bližšie predstavíme.

     Kniha „M.R. Štefánik a vznik  Česko-Slovenska  v dokumentoch  piatich svetadielov“  vznikla na základe dohody medzi vedením  S MRŠ a  jej autorom PhDr. Miroslavom  Musilom, PhD.  Ich spoločným zámerom bolo vydanie knihy s pútavým životným príbehom M.R. Štefánika, ktorý si môže čitateľ bezprostredne konfrontovať s dokumentami a fotografiami v textovej časti alebo v prílohovej časti knihy.

     Nevšedný životný príbeh M.R. Štefánika a jeho dejinný odkaz právom púta záujem odbornej aj laickej verejnosti. V množstve publikácií a článkov zaznievajú však často mylné alebo skreslené názory ich autorov. Táto  kniha je najlepšou odpoveďou pre takýchto autorov. Okrem kvalitnej textovej časti s uvedeným zdrojmi je plná dobových fotografií i unikátnych originálnych prameňov, písomností a dokumentov, ktoré plasticky a autenticky vykresľujú pôsobenie Štefánika  v medzinárodnej politike v rokoch 1.svetovej vojny a jeho nezastupiteľnú úlohu pri rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Česko-Slovenskej republiky. 

    Na autorovi imponuje najmä to, akým „diplomatickým“ spôsobom dáva na pravú mieru, a to nielen v tejto jeho publikácii,  nepravdivé a  vykonštruované hodnotenia M.R. Štefánika, vytvorené väčšinou prvo-republikovou propagandou, v pozadí ktorej stál hlavne E. Beneš.  

    Táto publikácia bude nepochybne mimoriadnym prínosom pre široké spektrum čitateľov zaoberajúcich sa touto problematikou,  ale aj  učebnou a metodickou pomôckou pre školy rôznych  stupňov a ďalších záujemcov o našu novodobú históriu  či bádateľov v tomto smere. 

     Môžete si ju zakúpiť v predajniach kníh a taktiež na adrese:

https://www.literama.sk/sk/knihy/401334/m-r-stefanik-a-vznik-cesko-slovenska-miroslav-musil

Text a foto: Jozef Buffa

Partneri