Medzinárodny Filmový Fetival – Astrofilm 2019

V Piešťanoch sa konal  13. ročník  medzinárodného filmového festivalu. V dňoch 15.- 17.októbra 2019 sa zišli priaznivci astronómie a kozmonautiky  na medzinárodnom  filmovom  festivale  ASTROFILM 2019.

V KSC Fontána  bol pripravený pre účastníkov festivalu pestrý program zameraný na premietanie zaujímavých filmov, odborných astronomických pozorovaní a  vysokokvalifikovaných prednášok  spojených s besedami.   

Celým festivalom sa niesla ako červená niť  spomienka na generála  Dr. Milana Rastislava Štefánika, na jeho činnosť  v oblasti astronómie i jeho odkaz pre súčasnosť.  Zaujímavým  úvodom festivalu bol prvý krst knihy  „ Bačkorový astronóm“, ktorú napísal svetoznámy český astrofotograf  Zdeněk Bardon.  Krsným otcom tejto knihy sa  stal astronóm Pavol Rapavý  z Hvezdárne v Rimavskej Sobote, legenda slovenskej astronómie.

Spomienkami na život a vojenskú činnosť M.R. Štefánika  sa niesla moderovaná beseda  „Od vojaka po generála“ v ktorej   generálmajor  Peter  Novotňák a generálmajor  Svetozár  Naďovič odpovedali na otázky moderátorky k vojenskej kariére  generála M.R. Štefánika. Priblížili  účastníkom besedy   dôležité úseky   jeho vojenského života v  priebehu 1.svetovej vojny i po jej skončení. Zaujímavou častou besedy boli spomienky obidvoch generálov  na  návštevy pamätných miest, spojených s činnosťou generála Štefánika v Taliansku  pri organizovaní československých légií  ako aj  pamätných miest spojených s jeho talianskymi  súputnikmi V.E. Orlandom a maršálom A. Diazom. Viac sa o tom dozviete v článku  aktualít o  ich návšteve  v Taliansku.

Účastníci festivalu si so záujmom pozreli dve časti štvordielneho  dokumentárneho cyklu Pavla Kanisa  o živote a diele Milana Rastislava Štefánika,  Príbeh hrdinu – Poroba a Príbeh hrdina – Vlasť. 

Veľký záujem bol aj o besedu o živote a diele známeho slovenského astronóma a astrofotografa Milana Antala (1935-1999),  bývalého člena našej Spoločnosti M.R. Štefánika.  Besedu  moderoval jeho priateľ Ján Tatara, bývalý podpredseda S MRŠ, ktorý za účasti rodinných príslušníkov p. Antala,  zvýraznil jeho   prínos pre slovenskú  astronómiu.  Antal  objaviteľ  17 panétok  a 10 z nich pomenoval  po slovenských dejateľoch a národných buditeľoch.

Český cestovateľ  a bádateľ Jiří Tesař, ktorý je známy svojimi prezentáciami  o málo známych zákutiach  života M.R. Štefánika,   zaviedol účastníkov festivalu prostredníctvom  multimediálnej prezentácie   „Môj priateľ Milan“  do Polynézie po stopách M.R. Štefánika. 

ASTROFILM 2019 prispel svojím zameraním a priebehom aj tento rok nielen k ďalšiemu prehĺbeniu odborných poznatkov priaznivcov  astronómie a kozmonautiky, ale aj k propagácii odkazu generála Dr. Milana Rastislava Štefánika v astronomickej i vojenskej oblasti. 

Autorka textu: Mária Gallová
Autor foto: Jozef Csipes

Partneri