Najstarší člen SMRŠ Karol Steklý oslávil sté narodeniny

     Čestný a zakladajúci člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) a zároveň najstarší člen našej spoločnosti Karol Steklý  oslávil svoje 100. narodeniny.

      Minulý rok, vzhľadom na prísne opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom,  to boli oslavy len v úzkom rodinnom kruhu.  Tento rok to už boli oslavy ako sa patrí pri takom  výročí.

    Vzhľadom na dosiahnutý vek oslávenca, ktorý má mnoho dlhoročných priateľov, ale aj jeho aktívnu činnosť vo viacerých spoločenských a záujmových organizáciách,  bol veľký záujem gratulantov o stretnutie  s s nim. Preto boli oslavy rozdelené na oficiálnu časť, ktorá trvala 2 dni a rodinnú časť, ktorá prebiehala priebežne od 27.4. do 1.5.  v mieste trvalého bydliska oslávenca.

     V rámci oficiálnych osláv bol  27.4. Karol Steklý prijatý na radnici  primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom, ktorý mu zablahoželal a venoval vzácnu suvenírovú eurobankovku mesta Trenčín so sériovým číslom, ktoré je totožné s rokom narodenia oslávenca. Odovzdal mu pamätný list i vecné dary a oslávenec sa zapísal do Čestnej knihy – kroniky mesta Trenčín. Oslávenec venoval  primátorovi svoju knihu Letec Štefánik a Caproni s Ďakovným listom za prijatie a blahoželania.

     Počas tohoto prijatia, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia  SMRŠ, odovzdal oslávencovi za jeho dlhoročnú prácu pri šírení odkazu  generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika, predseda spoločnosti Peter Novotňák  Pamätnú medailu Spoločnosti M. R. Štefánika so symbolickým číslom 100.    

     V Posádkovom klube Trenčín prebiehala druhá časť oficiálnych osláv tohoto dňa. Po privítaní oslávenca vedúcou posádkového klubu pani Máriou Huszlicskovou sa postupne  u oslávenca vystriedali skupiny gratulantov. Prvá bola  z vedenia SMRŠ, potom primátor mesta Brezová pod Bradlom s Čestným predsedom SMRŠ Petrom Uhlíkom a po nich nasledovali vedenia klubov SMRŠ Trenčín 1 a Trenčín 2. Taktiež prišli skupiny gratulantov trenčianskych pobočiek Slovenského leteckého zväzu, Klubu histórie a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, do ktorých činnosti sa oslávenec v minulosti aktívne zapájal. V jednej z týchto skupín bol aj Ján Opatovský, bývalý zamestnanec Leteckých opravovní Trenčín, s ktorým oslávenec spolupracoval na výstavbe repliky lietadla Caproni Ca 33, unikátnej a doposiaľ jedinej  na svete.  Na záver tejto časti osláv, prišla Karolovi Steklému blahoželať aj skupina gratulantov z vydavateľstva Magnet Press Slovakia s.r.o. Bratislava, ktoré koncom minulého roku vydalo jeho knihu Letec Štefánik a Caproni. Viedol ju generálny riaditeľ vydavateľstva Dr. Zdeněk Úšela, CSc.    

     Na druhý deň pokračovali oslavy na Ministerstve obrany SR (MO SR) a Generálnom štábe Ozbrojených síl Slovenskej republiky (GŠ OS SR).  V Sieni mierových operácii odovzdal oslávencovi Pamätnú medailu Ministra obrany SR zástupca náčelníka  GŠ OS SR generálmajor Štefan Kovacs.   Po tomto akte sa Karol Steklý aj so svojím sprievodom zúčastnil spoločného obeda s Náčelníkom GŠ OS SR generálom Danielom Zmekom, jeho zástupcami a ďalšími pracovníkmi MO SR a GŠ OS SR. Po spoločnom obede a besede,  ktoré sa niesli vo veľmi príjemnej atmosfére, udelil  generál Zmeko oslávencovi Pamätnú plaketu Náčelníka GŠ OS SR a ďalšie dary. 

     Návšteva „u vojakov“, ako ju nazval oslávenec, pána Steklého veľmi dojala. Nielen ocenením jeho práce, ale najmä veľmi príjemnou atmosférou, záujmom o jeho životné skúsenosti ako vojaka východnej fronty, fronty v Taliansku ako aj z jeho civilného života, práce  a taktiež zo stavbu repliky lietadla Caproni Ca 33. 

      Od 27.4. až do 1.5.2021 sa v mieste bydliska oslávenca striedali gratulanti z obce Opatová, susedia a priatelia Karola Steklého.  Prvého mája oslavy jeho  stých narodenín vyvrcholili v úzkom kruhu jeho najbližšej rodiny.  

     Vážení čitatelia, určite čakáte, kedy konečne napíšem pár slov zo životopisu oslávenca Karola  Steklého.  Sklamem vás.  Dnes sa budeme venovať hlavne priebehu osláv jeho výnimočného životného jubileá. Veď koľkokrát  za život zažijeme  oslavy storočnice blízkeho či známeho človeka. Ja som mal možnosť stráviť s ním i jeho najbližšími príbuznými v Opatovej skoro rok  pri príprave druhého vydania jeho knihy. Pravidelne, skoro  každú sobotu, sme sa stretávali, než nám koronakríza tieto stretnutia narušila.  A musím povedať, že som obdivoval jeho pracovitosť a zodpovedný prístup, zanietenosť i vynaliezavosť a hlavne náročnosť k sebe samému. Vydaním knihy, ako sa netají, splnil jeden cieľ ale nemieni oddychovať. Už pripravuje podklady k ďalšej knihe.      

     Takto zodpovedne a aktívne pristupoval aj k samotným oslavám jeho narodenín. Všetci, ktorí sa s nim v ich priebehu stretli, dávali otvorene najavo svoj obdiv k jeho osobe a potešenie zo stretnutia s ním. Všetky vyššie uvedené stretnutia, a iste mi dáte za pravdu keď poviem, že by dali „zabrať“  aj oveľa mladším jednotlivcom, Karol Steklý  nonšalantne zvládol a na všetky strany rozdával to čo je pre neho príznačné: optimizmus, pozitívny prístup k životu a hlavne skromnosť i pracovitosť.  A nezabudol vždy pripomínať odkazy jeho životného vzoru generála Milana Rastislava Štefánika. Za to mu všetci ďakujeme a prajeme veľa príjemne prežitých chvíľ v kruhu svojich najbližších i nás – jeho priateľov a nasledovníkov zo SMRŠ.

Text: Jozef Buffa
Foto: autor článku

Na záver si dovolím dve poznámky:

      K tej prvej ma priviedli slová predsedu SMRŠ  Petra Novotňaka pred pár dňami,  keď povedal, že v našej spoločnosti máme viac takých jednotlivcov, ktorí sa dožili vysokého veku a musíme ich prácu pre SMRŠ i pre celú slovenskú spoločnosť zdokumentovať, viac popularizovať a hlavne oceňovať.  Plne s ním súhlasím a vo svojej práci sa v najbližšom období sústredíme na prípravu a produkciu kníh, krátkych filmov a článkov, ktoré nám priblížia ich životné príbehy, prácu i posolstvá či odkazy  pre súčasnosť a zachovajú pre  budúcnosť. Niektoré projekty v tomto  sú už rozbehnuté a budeme o nich informovať v aktualitách. 

     Druhá poznámka sa týka obsahu článku. O živote a práci oslávenca sa tí, ktorým to v článku chýba, dočítajú v predchádzajúcich príspevkov zverejnených v aktualitách na  web stránke SMRŠ a taktiež v časopisoch Bradlo  číslo 76 str.16 a v čísle 77, str.18  

    Priebeh osláv životného jubileá K. Steklého si môžu pozrieť na nižšie uvedených adresách:

Partneri