Najstarší člen SMRŠ oslávil 101. narodeniny

     Čestný člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika  (SMRŠ) a zároveň jej najstarší člen  Karol Steklý oslávil 27. apríla 2022 svoje 101. narodeniny.

     V mene vedenia SMRŠ blahoželal v deň narodenín oslávencovi v mieste jeho bydliska v Opatovej, čestný predseda  spoločnosti Ing. Ján Tatara spolu s autorom článku.  Spolu s nimi oslávencovi blahoprial v mene členov Klubu vojenskej histórie protifašistického  odboja pri posádkovom klube Trenčín aj jeho predseda plk. v. v. Ing. Miroslav Odráš.   

     Mnohí gratulanti  blahoželali oslávencovi  telefonicky  či poštou. Obzvlášť ho potešili priania zástupcov klubov či organizácii, ktorých je pán Steklý  stále riadnym členom ako napr. za Klub letcov a parašutistov Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika mu blahoželal jeho predseda pplk. v. v. Silvester Kamenický.   

     Pán Steklý sa drží v dobrej kondícií. Každý deň absolvuje v sprievode jednej z jeho dcér viac ako kilometrovú prechádzku a stále sa venuje príprave podkladov a materiálov zo svojho osobného archívu pre tretie, rozšírené vydanie knihy Letec Štefánik a Caproni a podkladov pre členov našej spoločnosti, ktorí pracujú na príprave kníh M.R. Štefánik a E. Beneš resp.  M. R. Štefánik a T. G. Masaryk.

     Minulý rok pri oslavách jeho stých narodenín som s pánom Steklým absolvoval celý „maratón“ jeho stretnutí so zástupcami  miestnej  samosprávy v Trenčíne, VÚC, Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu OS SR a zástupcami viacej ako desiatich organizácií.  Pri týchto stretnutiach sa viacerí  pýtali Karola Steklého na recept ako sa dožiť  takého vysokého veku pri dobrom telesnom i duševnom zdraví.  Jeho odpoveď bola vždy rovnaká: „Ja som nikdy nazaháľal, viedol som aktívny, zmysluplnou prácou naplnený život. A vždy som bol  vnútorne  vyrovnaný, vždy som bol spokojný. Nikdy som nikomu som nič nezávidel a keď som mohol tak som ľuďom rád pomohol“.   

     A tak je to aj dnes. Nepozná oddych a je stále aktívny. Vždy obložený materiálmi, článkami a výstrižkami o Štefánikovi. A je ich požehnane, veď osobe Štefánika sa venuje  viac než polovicu svojho života. A stále má hlavu plnú nápadov, čo by sa ešte dalo spraviť. 

     Ale to najvýznamnejšie vo svojom živote už spravil. Vďaka predovšetkým Karolovi Steklému,  barónke Márii Fede Caproni  a bývalému riaditeľovi Vojenských leteckých opravovní v Trenčíne plk. Ing. Antonovi Zigovi, CSc., bola postavená verná replika talianskeho bombardovacieho lietadla Caproni Ca-33. Jediná na svete, ktorá sa zaradila medzi tri exponáty tohto typu lietadla. Lietadla, v ktorom pri návrate do vlasti pred 103 rokmi tragicky zahynul generál Milan Rastislav Štefánik.    

Autor textu: Jozef Ivan Buffa
Foto: Miroslav Ondráš a autor

Partneri