Najstarší člen spoločnosti MRŠ Karol Steklý oslávil 99 rokov

Najstarší člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika oslávil dňa 27. apríla svoje 99 narodeniny.

Narodil sa v Trenčíne v rodine bývalého talianskeho legionára, ktorý prišiel z Čiech na Slovensko začiatkom roku 1919 pomôcť vytláčať maďarské jednotky z územia Slovenska.
Po skončení mešťanky sa vyučil zámočníkom. Na jar 1942 bol odvedený a v októbri narukoval do ženijnej školy. Po jej ukončení bol v auguste 1943 odvelený na ruský front. Nepobudol tam dlho, lebo ich divízia bola reorganizovaná a nakoniec prevelená do Talianska. Do obnovenej ČSR sa vrátil až v auguste roku 1945 a do civilu bol prepustený ku koncu toho istého roku.

Začiatkom roku 1946 odišiel na výzvu do Mostu, kde pracoval 10 rokov v Severočeských uhoľných doloch. Po návrate domov začal pracovať ako zámočník v ZŤS Dubnica nad Váhom. Po ukončení večernej priemyselnej strojníckej školy začal chodiť na montáže zariadení ZŤS do zahraničia.
Dôchodkový vek dosiahol pán Steklý v roku 1981, ale zostal až do konca roku 1989 pracovať v pôvodnej práci.

Ani potom nešiel na odpočinok, ale ako člen pobočky leteckého zväzu v Trenčíne sa aktívne zapojil do spolupráce s pracovníkmi Vojenských leteckých opravovní v Trenčíne pri stavbe repliky lietadla CAPRONI Ca-33 v skutočnej veľkosti ako pamiatku na generála M.R. Štefánika, ktorý presne na takomto lietadle tragicky zahynul v Ivanke pri Dunaji pri návrate domov z Talianska. Hlavnou úlohou pána Steklého bolo, vzhľadom na jeho znalosť talianskeho jazyka i prostredia, zabezpečiť dokumentáciu tohoto typu lietadla, bez ktorej nebolo možné pokračovať ďalej. Podľa oslávenca „to bol medzník v jeho živote a od tej doby sa začal výrazne zaujímať o život M.R. Štefánika“. Začal vyhľadávať a študovať rôzne zdroje k lietadlu CAPRONI Ca-33, navštívil letecké múzea v Taliansku a podarilo sa mu zoznámiť s „tými správnymi ľuďmi“ zanietenými pre historické lietadlá. Práve cez týchto ľudí sa dostal až k barónke Caproni, dcére konštruktéra tohoto lietadla. Niekoľkokrát ju navštívil a ona nakoniec navštívila Slovensko a v Trenčíne si prezrela rozpracovanú maketu. Práve na základe týchto veľmi dobrých vzťahov s barónkou Caproni a jej bratom sa mu podarilo zohnať nielen originálnu technickú dokumentáciu, ale aj zapožičať originál motor a chladič, ako vzory na ich výrobu, a nakoniec mu venovali tri originálne vrtule.

Môžeme smelo konštatovať, že to bola hlavne vytrvalá až mravenčia práca pána Steklého, ktorý systematicky zbieral všetky údaje, vyhľadával informácie, kontakty, upevňoval vzťahy a koordinoval činnosť so skupinou odborníkov v LOT.
Stavba tohoto lietadla trvala 15 rokov (1994-2009) a len vďaka zanietenej práci mnohých jednotlivcov, šťastným náhodám, vysokokvalitnej práci pracovníkov LOT a pomoci vtedajšieho riaditeľa, mohlo byť toto lietadlo postavené v podobe identickej s originálom.
V súčasnosti sa lietadlo nachádza v expozícii Vojenského múzea v Piešťanoch.

Pán Steklý využil získané informácie a poznatky o lietadle CAPRONI Ca-33 i generálovi M.R. Štefánikovi a v roku 2001 vydal knihu Letec Štefánik a Caproni. V súčasnosti pracuje na jej druhom doplnenom vydaní.

Poprajme mu za všetkých členov našej Spoločnosti M.R. Štefánika  veľa šťastia v naplňovaní tohoto úctyhodného zámeru a hlavne pevné zdravie do ďalších dní života.

Text: Jozef Buffa, Foto: autor a rodina K. Steklého

Partneri