Nová kniha Jána Gálika o M. R. Štefánikovi

     Regionálnemu historikovi Jánovi  Gálikovi, ktorý sa venuje prevažne historiografii myjavského regiónu, vyšla nová kniha Milan Rastislav Štefánik a jeho rodný kraj. 

     Túto nevšednú knihu, jej autora a okolnosti jej vzniku  nám priblíži osoba najpovolanejšia - Čestný predseda a zakladateľ Spoločnosti M. R. Štefánika Peter Pavol Uhlík:

         MILAN  RASTISLAV  ŠTEFÁNIK  A  JEHO  RODNÝ  KRAJ                                                     

         (Kniha pre pamäť rodákov; Gálikov Rhodos a jeho hic salta ako svedectvo Štefánikovho času i obrazu autorovej duše)

Sú len dva dni – včerajšok a zajtrajšok – pre ktoré sa nikdy nezarmútim...Túžba je vták, ktorý nie je v tvojej sieti... (Omar Chajjáma v 12. a Ľubo Feldek v 21. storočí)                                                      

         Držím knihu v ruke. Už na prvý dotyk je príťažlivá. Známy  regionálny historik Ján Gálik ju síce adresoval iba krajanom, ale ona svojou formou i obsahom zaujme každého na Slovensku i v Čechách. A určite, okrem bežných čitateľov, aj profesionálnych historikov. Veď kto iný, ako potomok Štefánikových súputníkov, môže podať autentickejšie svedectvo o generálovi, jeho rodine i o jeho rodákoch?

         Áno, po hrdinskom Milanovi ostalo množstvo zachovaných dokladov a ďalších zdrojov, ktoré Gálik ako znalec prostredia v knihe využil. Dôsledne faktograficky, ale aj lyricky oslovil rodoľubov, čo nemôže urobiť žiaden externista. Hlavne pokiaľ ide o genealógiu Štefánikovcov, korene z matkinej strany, intelektuálne zázemie prostredia, rodinné, cirkevné i krajové tradície, fenomén panslavizmu, svadbu a mladosť rodičov, príchod na Košariská, vedenie ev. a. v. cirkevného zboru, stavbu kostola, výchovu detí, jeseň života rodičov a iné, ale to, čo Ján už v zárodku nasával doma. 

         Správne tušíte, že k rozhľadeným podbradlianskym predkom patrili i Gálikovi rodní. Napríklad oddaný štefánikovec strýko Michal Gálik, absolvent Karlovej univerzity v Prahe a riaditeľ myjavského evanjelického gymnázia. Pri slávnostnom otvorení spomenutej inštitúcie v roku 1944, parafrázujem, čo pripomenul  svojim študentom: sme potomkovia hurbanistov a krajania nášho nezabudnuteľného Štefánika, nuž máme i nárok na to, aby sme sa v budúcnosti primerane zúčastnili aj na riadení našej krajiny.

         No a synovca práve tento, pre neho kategorický imperatív, poznačil na celý   život. Strýkov odkaz a fenomén genia loci, pestovaný statočnými predkami, boli a našťastie dodnes ostávajú ajmotorom celoživotného Gálikovho úsilia: vydávať dejinné svedectvo vo svetle pravdy a nenechať ho uväznené ani v metaforickej sieti. Nuž a práve toto som prizvukoval svojmu priateľovi počas vlaňajšej gratulácie k jeho osemdesiatke, symbolicky priamo v hoteli Štefánik. A samozrejme i jeho bohatú životnú skúsenosť, ktorá s rokmi prišla, ktorú musí využiť.

         Nahrávali sme vtedy rozhovor pre Kopaničiar expres. V našich regionálnych novinách práve dokončil dlhú sériu článkov o Štefánikovi.„Musíš z textov urobiť knihu! Zasadíš strom, ktorý prinesie úžitok tvojim pokoleniam“ ,zacitoval som Cicera. „Je to tvoja povinnosť ako znalca danej problematiky. Máš na to moje neformálne doporučenie! Veď tvoja pamäť zatiaľ ľahko zachováva a verne uchováva všetko, čo sa v prostredí okolo teba deje. Nedaj sa znechutiť neprajníkmi, veď len ich nevedomosť je matkou domýšľanej spupnosti!“ Nereagoval, no vycítil som, že plamienky v jeho očiach zahoreli súhlasom. 

         Určite som nebol sám kto Gálika povzbudil, preto sa teším, že nás vypočul a hlavne poslúchol. Rozhodla teda jeho voľba, a tak, i napriek veku a zdravotným problémom, v rekordnom čase je na pulte 272 stranová kniha, množstvo obrázkov a vyše štyristo odkazov archívnych dokumentov. To všetko vo vynikajúcom grafickom korpuse otca Fedora a syna Jána, oboch Mikulčíkovcov, po meči Košarišťanov.

         Recenzia diela historikom Petrom Machom,  po praslici pôvodom z Brezovej pod Bradlom, profesionálnym znalcom Štefánika, je tiež priaznivá. Podpora a distribúcia knihy Hotelom Štefánik v Myjave  i ďalšími dobrodincami, ostala naďalej osvedčenou formou pomoci užitočnému dielu, povzbudujúcom ducha mesta a jeho podbradlianskeho okolia. Vyznamenanie Jána Gálika Pamätným krížom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika za proštefánikovskú publicistickú činnosťa knižnú tvorbuzvlášť, je zaslúženou čerešničkou na jeho pomyselnej torte. Toto francúzske synonymum, po našom, verbálne je niečo ako: príma či fajn!

         A odkaz našim budúcim? Bona fide snáď myšlienka aj Jánom uznávaného Georga Orwella: Kto pozná minulosť, ovláda budúcnosť. Určite však citát od perzského básnika, motivujúci čitateľa už v úvode tohto laudácia. To sú slová pedagóga, spisovateľa, publicistu a historika, ale predovšetkým  veľkého znalca  života a diela M. R. Štefánika k novej knihe, ktorú si naši členovia a  čitatelia môžu zakúpiť v Eshope  na našej webovej stránke  alebo objednávkou  prostredníctvom predsedov klubov  SMRŠ za 10,- €.

Text: Peter Pavol Uhlík
Foto: Klub SMRŠ Brezová pod Bradlom
Úprava textu a fotografií: Jozef Buffa

Partneri