Nové knihy Miroslava Musila o Luise Weissovej

V Univerzitnej knižnici  Bratislava  bola 13.12. 2022 uvedená do života kniha Miroslava Musila  ŠTEFÁNIK – MON AMOUR.  

      V tejto knihe sa autor odklonil od svojich predchádzajúcich diel a formou románu,  pozostávajúceho z troch kapitol, „vyrozprával ústami“ Louisy Weissovej 79 krátkych príbehov, vychádzajúcich  z jej spomienok zachytených v jej knihe Pamäti Europanky.

     Miroslav Musil, spisovateľ literatúry faktu a zanietený  „štefanológ“  v krátkom čase po sebe vydal dve knihy venované jednej z najvýznamnejších žien v Štefánikovom živote a významnej osobnosti, novinárky, bojovníčky za volebné právo žien a prvej europoslankyne, po ktorej je pomenovaná hlavná budova Európskeho parlamentu.  

     Kniha Luise Weiss a Milan Štefánik – Príbeh vzťahu dvoch úžasných Euroobčanov bola vydaná v júni 2022 s podporou eroposlanca Ivana Štefanca a Spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ) ako nepredajná. Do života  bola uvedená  21.7.2022 v Kaviarni ŠTEFÁNIK v Ivanke pri Dunaji. Táto kniha odkrýva príbehy dvoch mimoriadne inšpiratívnych osobností, ktoré formovali naše európske dejiny. Táto kniha je v súčasnosti prekladaná do viacerých jazykov a bude využitá na prezentáciu L. Weissovej a M. R. Štefánika v Európskej únii.  Je to úctyhodný počin všetkých, ktorí sa na tom podieľali, v prvom rade autora knihy Miroslava Musila.

    Ako je uvedené v úvode druhej knihy, ŠTEFÁNIK – MON AMOURE,   autor v nej  ústami L. Weiss „... rozpovedá príbeh založený na skutočnosti a doladený do biografického románu“.  Tento príbeh rozdelil do troch častí. V prvej, nazvanej Môj príbeh rebelky,  opisuje rodinné zázemie, detstvo, štúdium, mladosť a začiatky novinárskej činnosti  Louise Weissovej  až po osudové stretnutie  s M. R. Štefánikom. V druhej časti, V tíme so Štefánikom,  pútavým spôsobom približuje ich vzájomne vzťahy a spoluprácu od ich prvého stretnutia až do tragickej smrti M. R. Štefánika  v máji 1919. Tretia časť knihy,  Štefánikovo posolstvo,  približuje priebeh udalostí v Európe i Československu po smrti Štefánika a činnosť L. Weissovej pri naplňovaní odkazu Štefánika.

     Aj touto knihou potvrdzuje Miroslav Musil, že je výborný znalec vzťahu týchto významných osôb, ktorý výrazne a navzájom obohatil činnosť ich obidvoch. Pre Luise Weissovú  priniesol zmysel do zamerania jej činnosti na celé obdobie jej ďalšieho života, počas ktorého zarámovala posolstvo i odkaz Štefánika do celoeurópskeho kontextu. 

     Viac informácii ku knihe nájdete v článku  Kto bola Štefánikova veľká láska vo Francúzsku? Nová kniha odhalí jej osobnosť aj fotografie. Článok nájdete zverejnený tu.

Autor:   Jozef Ivan Buffa 
Foto:     Miroslava Roháčová a  autor

Partneri