Novoročný pozdrav predsedu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

     Vážení priatelia, členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika,  čestní Predsedovia, členovia Správnej rady, Dozornej rady a predsedovia klubov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika,  v roku 2021 želám vám a vašim najbližším veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i  spoločenskom živote.

     Pri presadzovaní odkazu Milana Rastislava  Štefánika želám veľa dobrých nápadov a tvorivých síl pri ich realizácií.

Text: Predseda Spoločnosti M.R. Štefánika generálmajor v.v. Ing. Peter Novotňák
Foto zo Skalky nad Kremnicou zo dňa 31.12.2020: Ing. Miloš Lisický

Partneri