Od Štefánika k Štefánikovi

  Žijeme zvláštnu dobu, dobu covidovú, spojenú s rôznymi obmedzeniami. Je prakticky nemožné stretávať sa vo väčšom počte vo vnútorných priestoroch, čo nás, členov klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) v Liptovskom Mikuláši, prinútilo hľadať také formy činnosti, ktoré sa odohrávajú pod holým nebom.

   Najprv sme sa v októbri minulého roku vybrali vlakom do Spišskej Novej Vsi, kde nás už na stanici privítala pani Ružena Kormošová, predsedníčka miestneho klubu SMRŠ, ktorý vedie od jeho založenia v roku 2011. Cestou od stanice sme sa najprv zastavili pri Štefánikovom pomníku pri budove Mestského úradu na Štefánikovom námestí a potom pri pamätnej tabuli na dome, kde žila po manželovej smrti až do konca svojho života matka M. R. Štefánika Albertína Štefániková. Navštívili sme aj dva spišskonovoveské cintoríny. O ten židovský sa spolu so študentmi zodpovedne stará pani Kormošová, na tom mestskom odpočívajú okrem iných aj niektorí príbuzní M. R. Štefánika. Napriek chladnému počasiu to bol veľmi príjemný deň, aj keď sme ho celý strávili vonku. Pri rozlúčke sme si sľúbili, že sa opäť stretneme – nabudúce v Liptovskom Mikuláši.

    Koncom novembra (24. 11.) sme uskutočnili prechod z Liptovského Jána do Liptovského Hrádku. Tentoraz bolo počasie slnečné a núkali sa nám nádherné pohľady na zasnežené Západné Tatry. Od prázdnych rekreačných zariadení v Liptovskom Jáne, popri novej vyhliadkovej veži a minerálnom prameni sme sa mostíkom ponad Váh a pozdĺž rieky Belá dostali do centra Liptovského Hrádku. Naším cieľom bola busta M. R. Štefánika, ktorá sa nachádza v mestskom parku nesúcom tiež jeho meno a ktorú v minulosti postihol podobný osud ako mnohé iné diela zobrazujúce túto osobnosť. Dvakrát bola z parku odstránená a pri druhom raze dokonca zničená a roztavená, takže keď ju chceli Hrádočania do parku vrátiť, bolo potrebné vytvoriť úplne novú bustu. Tá pôvodná bola odhalená v októbri 1928 zo zbierky občanov a tú terajšiu slávnostne odhalili 3. septembra 2019. Jej autorom je akademický sochár Peter Gáspár, ktorý sa podľa vlastných slov snažil zachytiť čo najvernejšiu fyzickú podobu generála Štefánika a do hmoty vtlačiť silu jeho osobnosti. Je priam symbolické, že vedenie mesta zvolilo rovnaký spôsob, ako keď bustu osadili prvý raz. Vyhlásili verejnú zbierku, počas ktorej sa vyzbieralo viac ako 13 000 eur. Tak sa Milan Rastislav Štefánik vrátil do svojich sadov v Liptovskom Hrádku a patrí všetkým.

     Do tretice sme sa vybrali za M. R. Štefánikom do Partizánskej Ľupče. Je to dedina v juhozápadnej časti nášho okresu známa ako bývalé kráľovské mesto s viacerými výsadami. Môže sa pochváliť aj jedinou historickou bustou generála Štefánika v Liptove. Uprostred dediny sa nachádza priestranné námestie a keď prejdeme popri evanjelickom kostole cez drevený most na ľavú stranu potoka, prídeme k pamätníku obetiam prvej svetovej vojny.
Štefánikova busta je jeho súčasťou. Pomník bol slávnostne odhalený 28. októbra 1928. Pod podobizňou Štefánika je nápis „Generál Milan R. Štefánik, osloboditeľ národa“ a v dolnej časti pomníka je napísané „K 10. výročiu ČSR, na vďačnú pamiatku padlým spoluobčanom vo svetovej vojne 1914 – 1918“. Stará busta bola v zlom stave, nebola práve najodbornejšie ošetrovaná. Podľa nej dali preto vyrobiť novú bustu s betónovým povrchom, tak ako mala tá pôvodná. 10. mája 2019 bola pri príležitosti stého výročia jeho tragickej smrti slávnostne odhalená nová busta generála Milana Rastislava Štefánika.      Keď sme už boli v Ľupči, vyšli sme aj kúsok nad dedinu. Odmenou za vynaloženú námahu nám bola panoráma vrchov od majestátneho Choča po veľkolepý Kriváň. Štefánikovi sa takýto pohľad nenaskytol, lebo  nebol v Partizánskej Ľupči a pravdepodobne ani v Liptovskom Hrádku. Napriek tomu tu zanechal nezmazateľnú stopu. Určite chceme tieto výlety zopakovať a urobiť z nich pre našich členov tradíciu.

Text: Kvetoslava Staroňová
Foto: členovia klubu SMRŠ Liptovský Mikuláš

Partneri