Odhalený ďalší pamätník M. R. Štefánika v zahraničí

     Podľa informácie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku bol v srbskom meste Aleksandrovac dňa 4. 4. 2023 slávnostne odhalený pamätník venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 

      Pamätník odhalili veľvyslanec SR v Belehrade pán  Fedor Rasocha,  štátny tajomník Ministerstva kultúry Srbskej republiky Miodrag Ivanović a predseda obce Aleksandrovac Mirko Mihajlović.

      Iniciátormi vzniku pamätníka boli Mestské múzeum župy a Veľvyslanectvo SR v Belehrade. Na jeho realizácii sa finančne podieľali Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Srbskej republiky a mesto Aleksandrovac.

     Veľvyslanec Rasocha vo svojom príhovore pri odhalení pamätníka uviedol: „Pôsobenie Milana Rastislava Štefánika na srbskom fronte je charakterizované hrdinstvom, statočnosťou a nepoddajnosťou - hodnotami v duchu slávneho štefánikovského hesla ‚Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem‘. 

Verím, že tento jedinečný pamätník je dobrým základom pre prehĺbenie spolupráce medzi Slovenskom a Srbskom a tiež medzi mestom Aleksandrovac, slovenskými mestami spätými so životom Milana Rastislava Štefánika a inštitúciami zachovávajúcimi jeho odkaz a dielo. Želám si, aby sem prilákal čo najviac návštevníkov a priblížil širokej verejnosti osobnosť jedného z najvýznamnejších Slovákov v dejinách“.

     Autorom tohoto neobvyklého umeleckého diela je Zorana Blagojević. Myšlienka jeho stvárnenia v podobe lietadla má pripomenúť  bojovú činnosť vtedajšieho pilota francúzskeho letectva M. R. Štefánika na srbskom fronte, ale najmä jeho dramatické núdzové pristátie 6. novembra 1915 v obci Aleksandrovac a jeho následný viac ako 140 km dlhý peší ústup pred nepriateľskými vojskami do Prištiny k vlastnej letke.  

      Pamätník je výnimočný tým, že zobrazuje lietadlo Maurice Farman MF.11 na ktorom Štefánik, ako letec francúzskej letky  MFS 99,  lietal na srbskom fronte v období  od 27.9. do 6.11.1915. Táto letka pomáhala Srbsku v boji proti rakúsko-nemeckej ofenzíve, ku ktorej sa neskôr pridalo aj Bulharsko.  

     Bližšie informácie o bojovej činnosti letca Štefánika, za ktorú bol 30.9.1917 dodatočne  vyznamenaný srbským princom Akexandrom I Zlatou medailou za odvahu, si môžete prečítať v knihe Letec Štefánik a Caproni (na str. 9-11), ktorú vydala naša Spoločnosť M. R. Štefánika  v roku 2020.

Ďalšie informácie zo slávnostného odhalenia pamätníka nájdete na: https://www.mzv.sk/
a na Facebookovej stránke Veľvyslanectva SR v Srbskej republike: https://www.facebook.com/SlovakEmbassySerbia

Text:   spracoval  Jozef Ivan Buffa, podľa podkladov Borisa Končeka z MZV a EZ,

Foto:   dodané z Veľvyslanectva SR  v Srbskej republike  

Partneri