Odovzdanie kníh vydaných SMRŠ do pojazdnej knižnice združenia Inšpirujme svet

     Dňa 24.7.2021 sa predseda Klubu Spoločnosti Milana  Rastislava Štefánika (SMRŠ) Šurany Ing. Stanislav Guláš zúčastnil verejného podujatia HAPPY PLACE v priestoroch prírodného kúpaliska Tona v Šuranoch.  Podujatie zorganizovalo občianske združenie Inšpirujme svet pod záštitou primátora mesta Šurany a člena Klubu SMRŠ Šurany pána Ing. Mareka Oremusa. SMRŠ zároveň patrila medzi hlavných partnerov podujatia HAPPY PLACE. Za praktickú organizáciu podujatia patrí vďaka všetkým vedúcim pracovníkom Mestského kultúrneho strediska Šurany.

     V rámci tohto podujatia odovzdal Ing. Stanislav Guláš predsedovi združenia Inšpirujme svet Mgr. Marcelovi Filagovi súbor 6 autorských kníh, venovaných výhradne životu, práci a myšlienkam M. R. Štefánika, vrátane jednej básnickej zbierky rôznych autorov, ktoré v ostatnom období vydala SMRŠ. Sú to knihy: Letec Štefánik a Caproni, Od Bradla k Bradlu, Básnická zbierka rôznych autorov o M. R. Štefánikovi, Štefánička – chata M. R. Štefánika, M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentácii piatich svetadielov, Československo 1919 – Oslobodzovanie Slovenska spod maďarskej nadvlády.

     Knihy sú určené pre projekt pojazdnej knižnice, ktorej cieľom je priblížiť literatúru deťom a mládeži, sociálne slabším jednotlivcom, seniorom či znevýhodneným skupinám. Projekt pojazdnej knižnice, už s najnovšími knihami o živote Milana Rastislava Štefánika aj s venovaním, ponúka uvedenej cieľovej skupine získať prístup k informáciám o živote niektorých významných osobností nášho športového, kultúrneho, hospodárskeho a spoločensko-politického života, ukázať im možnosti ako zlepšiť svoj život, pasovať sa s nástrahami života či poukázať na dobré vzory. Záujemci a čitatelia si aktuálne môžu vybrať s takmer 70 naozaj zaujímavých a hodnotných kníh.

Autor: Ing. Stanislav Guláš
Foto: Klub SMRŠ Šurany

Partneri