Otvorenie putovnej výstavy M. R. Štefánik – STOPY ŽIVOTA

Prvou školou v Nitre na ktorej bola otvorená výstava M. R. Štefánik - Stopy života, je Základná škola na Škultétyho ulici v Nitre. Iniciátorkami pri umiestnení výstavy na tejto Základnej škole bola členka nášho klubu, pani Ing. Margita Štefániková v spolupráci s pani riaditeľkou školy, Henrietou Martincovou.

Výstava bola otvorená 9.septembra 2021 pani riaditeľkou školy. K prítomným žiakom a pedagógom školy sa prihovoril aj pán Ing. Ján Tancík, PhD., predseda Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Nitre, ktorý sa vo svojom vystúpení zameral na význam a poslanie  Spoločnosti, ako aj na ciele výstavy. Výstavu podľa jednotlivých roll-upov predstavila Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, PhD., členka Správnej rady Spoločnosti M. R.  Štefánika.

Žiaci prejavili o výstavu veľký záujem a mnohí z nich sa hrdo priznali, že spolu s rodičmi, alebo starými rodičmi, ale aj zo samotnej školy už mali možnosť navštíviť Košariská a boli si uctiť pamiatku generála Štefánika na Bradle. Rozhovory so žiakmi boli zaujímavé a poučné. Potešilo nás, že žiaci majú o M. R. Štefánikovi solídne informácie zodpovedajúce ich veku. Pani riaditeľka spolu s pani učiteľkou Dejepisu zabezpečili, aby sa informačný materiál pripravený na túto výstavu dostal elektronickou formou všetkým žiakom štvrtých a vyšších ročníkov. Výstave sa venovala značná mediálna pozornosť prítomnosťou printových a aj elektronických médií.

Klub Spoločnosti M. R. Štefánika vyslovuje poďakovanie pani riaditeľke Henriete Martincovej, ako aj jej najbližším spolupracovníkom a svojim členom Ing. S. Mindekovi, PhD. a Ing. M. Adamcovi za inštalovanie výstavy.

Výstava bude umiestnená na tejto Základnej škole do 25. septembra a od 26. septembra bude vystavená na Párovskom gymnáziu v Nitre.

Autor: Mária Kadlečíková

Partneri