Pocta Štefánikovi

Pri príležitosti 140. výročia narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika sa uskutočnilo dňa 19. 7. 2020  spomienkové stretnutie v Hudobnom pavilóne a Kursalóne.

O organizáciu sa zaslúžili členovia Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika z Piešťan, p. Ing. Tibor Bôrik a Ing. Dušan Švorc. Za účasti čestnej stráže, ktorá zaštítila dôstojný priebeh podujatia, účinkoval v programe viacerými piesňami zmiešaný spevácky zbor z Piešťan Coro Laudamus.  Sprievodným slovom sprevádzala moderátorka p. Barbora Piovarčiová. Prítomní si po hymne Slovenskej republiky vypočuli úvodný príhovor Dr. Miroslava Musila, historika, diplomata, pedagóga a spisovateľa, ktorý sa venuje vo svojej práci životu M. R. Štefánika. Báseň Štefánikova matka zarecitovala p. Schlosserová.  Potom sa prítomným prihovoril piešťanský primátor Ing. Peter Jančovič, ktorý vyslovil, že generál Štefánik by mal byť vzorom pre Slovákov, a verí, že jeho myšlienky sa budú šíriť medzi občanmi a budú podľa nich aj žiť. 

S príhovormi vystúpili aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika. Predseda piešťanského klubu MUDr. Pavol Masaryk uviedol, že konečne po rokoch, kedy si občania   pripomínali len tragickú haváriu, ktorá je dokonca opradená  konšpiračnými teóriami, už dozrel čas na to, aby sa hovorilo o ŽIVOTE a DIELE M. R. Štefánika. Hovoril o práci piešťanského Klubu SMRŠ, ktorý v roku 2015 zrealizoval postavenie plastiky gen. Štefánika v mestskom  parku a v tomto roku inicioval projekt 100 ruží Generál Štefánik. Jedna z nich je zasadená v areáli Základnej školy M. R. Štefánika v Piešťanoch a druhá pri plastike M. R. Štefánika. Pozdrav čestného predsedu a zakladateľa Štefánikovej spoločnosti Mgr. Petra Uhlíka predniesol podpredseda SMRŠ Ing. Branislav Neumair. Svoj pohľad na gen. Štefánika prezentovali aj žiačky ZŠ M.R. Štefánika v Piešťanoch – Lucka Karabová a Marika Repašanová, čo bolo prijaté s veľkým ohlasom.

Za účasti čestnej stráže potom položili  veniec k plastike gen. Štefánika hostia a ostatní prítomní. Medzi nimi i dlhoročný aktívny predseda Spoločnosti M. R. Štefánika a v súčasnosti jej čestný predseda  Ing. Ján Tatara.

Podujatie potom pokračovalo v priestoroch Kursalónu o 17.hod. dramaticko-hudobným pásmom Pocta Štefánikovi, kde vystúpili s hovoreným slovom p. Juraj Sarvaš, p. Mária Schlosserová a p. Roman Hargaš a spevom umelci Štátnej opery Banská Bystrica (spev: p. Marianna Sajko, p.Veronika Miháľová, p.Šimon Svitok, klavír: p.Martina Svitková). 

Do rámca osláv výročia narodenia gen. Štefánika v Piešťanoch zapadla aj tematická filatelistická výstava zo zameraním na gen. Štefánika, ktorej vernisáž sa uskutočnila 21. júla v kine Fontána. Hlavným organizátorom bol p. Milan Vančo, člen Spolku filatelistov aj Klubu SMRŠ v Piešťanoch.

Text:   MUDr.Pavol Masaryk, PhD. predseda Klubu S MRŠ Piešťany
Foto: Branislav Neumair

Partneri