Podpísanie Memoranda o spolupráci a nová expozícia v Múzeu M.R. Štefánika

     V rodnom dome  Milana Rastislava Štefánika, ktorý je zároveň sídlom  Múzea M. R. Štefánika, sa konali 3.5.2021 dve významné udalosti.

      Prvou bolo podpísanie Memoranda  o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), Mestom Brezová pod Bradlom, Mestom Myjava, Obcou Košariská a Obcou Priepasné, ktoré  deklaruje spoločnú vôľu účastníkov Memoranda pri udržiavaní pamäte na Milana Rastislava Štefánika, rodáka z Košarísk, jedného z najvýznamnejších zakladateľov prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov.

     Memorandum podpísali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, predseda SMRŠ Ing. Peter Novotňák, primátor mesta Brezová pod Bradlom Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesto Myjava Pavol Halabrín, starosta obce Košariská Štefan Antol a starosta obec Priepasné Peter Czere.

     Prijatím tohoto Memoranda bola naplnené úsilie predsedníctva správnej rady SMRŠ o zefektívnenie  spolupráce pri organizovaní spomienkových podujatí na M. R. Štefánika a udržiavaní spomienkových tradícií. Predseda SMRŠ Ing. Peter Novotňák vyjadril zmysel podpísaného dokumentu slovami: „Štefánik nás musí zjednocovať, nie rozdeľovať“. 

     Pre spomienku na tento významný deň boli účastníkom podpisu Memoranda o spolupráci udelené predsedníctvom SMRŠ „Pamätné plakety spoločnosti“kniha „Od Bradla k Bradlu“, ktorá prezentuje 30 ročnú činnosť Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.

     Po podpise Memoranda o spolupráci začala druhá významná udalosť  – Otvorenie novej expozície M.R. Štefánika.  V jej úvode položili vyššie uvedení účastníci podpisovania Memoranda o spolupráci spolu s veľvyslancom Francúzska v SR, štátnou tajomníčkou Ministerstva kultúry SR, generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea (SNM) a riaditeľom Vojenského historického ústavu (VHÚ)  vence k pomníku M. R. Štefánika v nádvorí múzea.

    Po úvodných vystúpenia a prestrihnutí pásky štátnou tajomníčkou ministerstva kultúry SR Zuzanou Kumanovou a generálnym riaditeľom SNM  Branislavom Panisom, si výstavu, ktorú pripravili pracovníci SNM – Múzea M. R. Štefánika v Košariskách a VHÚ, prezreli všetci účastníci zhromaždenia.

         Expozícia „Milan Rastislav Štefánik Generál-osloboditeľ“ je, ako to uviedol B. Panis vo svojom vystúpení, stvárnením i obsahovou náplňou novou výstavou,  pripravenou  na základe predchádzajúcich dvoch úspešných výstav v Bratislave a Prahe. Predstavuje Štefánika nielen ako vojaka, štátnika a diplomata, ale aj ako znalca umenia a človeka mnohopočetných záľub. Ponúka doposiaľ nevystavované predmety a prostredníctvom viac ako 400 kusov artefaktov približuje citlivo a zrozumiteľne životný príbeh Štefánika.

     Túto výstavu, pri tvorbe ktorej jej autori, Radoslav Ragač, Branislav Panis a Miloslav Čaplovič,  využili prvky modernej múzejnej prezentácie, odporúčame navštíviť všetkým naším členom i záujemcom o našu históriu a osobu M.R. Štefánika.

     Múzeum M. R. Štefánika v obci Košariská ju sprístupnilo verejnosti 4.5.2021, teda symbolicky pri príležitosti 102. výročia tragického úmrtia najvýznamnejšej osobnosti novodobých dejín Slovenska.

Text: Jozef Buffa
Foto: autor

Partneri