Pracovné stretnutie predsedov klubov Spoločnosti M.R. Štefánika

Dňa 4.7.2020 sa konalo vo Zvolene pracovné stretnutie predsedov klubov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (S MRŠ). V úvode stretnutia podal predseda S MRŠ Ing. Peter Novotňák informáciu o činnosti Správnej rady spoločnosti.

Potom jednotliví predsedovia klubov vyhodnotili prácu svojich klubov v I. polroku 2020 a informovali o akciách plánovaných v II. polroku. Zhodne konštatovali, že opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom vládou SR neumožnili realizáciu rady plánovaných akcií. Niektoré z nich budú realizované v II. polroku. 
V priebehu stretnutia boli predsedovia klubov informovaní o úpravách Plánu práce S MRŠ v II. polroku 2020 a hodnotení časopisu BRADLO i analýze jeho odberu jednotlivými klubmi. Taktiež boli oboznámení so zameraním činnosti Spoločnosti MRŠ a klubov S MRŠ v roku 2021. 
Vyvrcholením pracovného stretnutia bola diskusia v ktorej sa predsedovia klubov podelili o problémy v činnosti vlastných klubov ale hlavne si vymenili skúsenosti z práce,  prípravy a realizácie akcií zameraných na mládež i poznatky zo spolupráce  s inými spoločenskými organizáciami v mieste pôsobenia klubov. Táto časť stretnutia je významným prínosom pre činnosť všetkých klubov, no najmä klubov S MRŠ, ktoré vznikli v tomto roku. 

Text: Jozef Buffa, Foto: Branislav Neumair

Partneri