Pražské stretnutie v apríli 2024

Po viac ako päťročnej absencii v stretávaní slovenských a českých občianskych združení
sa 23. apríla 2024 stretli v Prahe na spoločnom pracovno – slávnostnom stretnutí ich
predstavitelia. Iniciátorom tohoto stretnutia bol Ján Kendera, nový predseda Spoločnosti M.
R. Štefánika v Prahe.
V priestoroch Štefánikovej sály Slovenského domu (SD) v Prahe prítomných privítal
jeho riaditeľ Mgr. Vladimír Skalský. Zhruba pol stovka záujemcov o vedu, kultúru a históriu
sa zišla predovšetkým kvôli milej slávnosti. Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika
(SMRŠ) na Slovensku oceňuje v rámci svojich možností prácu jednotlivcov i kolektívov pri
šírení dobrého mena a zásluh Milana Rastislava Štefánika. Tak tomu bolo aj teraz - ocenila
tých, ktorých ocenili už mnohí predtým, ale za iné zásluhy. Pred prítomných predstúpili
RNDr. Jiří Grygar, CSc. a PhDr. Vojtech Čelko. Obaja páni dlhé roky približovali
a približujú osobnosť slovenského velikána širokej verejnosti v Čechách i na Slovensku. Dr.
Čelko prostredníctvom histórie a dr. Grygar argumentuje vedou, vedeckými dielami a aj
víziami, ktoré dr. Štefánik mal.
Obaja páni prevzali z rúk predsedu SMRŠ genmjr. v. v., Ing. Petra Novotňáka Pamätný
kríž Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Navyše dr. Grygar, ako polný hejtman
Spanilej jazdy Ebicykl prevzal aj Ďakovný list SMRŠ pre toho združenie. Ďakovný list za
spoluprácu prevzal aj riaditeľ SD Mgr. Vladimír Skalský. RNDr. Jiří Grygar vo svojom
poďakovaní a príhovore priblížil svoj vzťah k M. R. Štefánikovi, hovoril o svojich cestách a
 astronomických  pozorovaniach, o svojej láske k astronómii a športu (aj preto ten Ebicykel),
ale medzi prítomnými rezonovali aj jeho „Okná vesmíru dokorán“, na ktorých sme pred
mnohými rokmi vyrastali.
Vydavateľ literatúry a nakladateľstva Jiří Říha ponúkol prítomným nové vydanie knihy
Jana Nerudu „Písme kosmické „ s odborným výkladom dr. Grygara. A tak sa konala aj
autogramiáda… Pri pohári sektu, v družnej besede s prítomnými v sále – RNDr. Pavlom
Suchan z ČSAV, Vladimírom Štádlerom z ONE SUN i členmi českej Společnosti M. R.
Štefánika, sme strávili milé dopoludnie. Veľmi si ceníme, že na toto podujatie prijali
pozvanie aj veľvyslankyňa SR v ČR Ingrid Brocková, vojenský pridelenec Veľvyslanectva
SR Branislav Benka a riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Ľubica Krénová.
V poludňajších hodinách sa členovia SMRŠ z oboch republík vybrali na Petřín, kde  po
krátkej úcte zomrelým členom SMRŠ minútou ticha položili predsedovia veniec k soche M.
R. Štefánika. Prítomných v priestoroch Štefánikovej hvězdárny privítal riaditeľ hvezdárne
dr. Tomáš Prosecký a zotrval s nimi v družnej besede. Od SMRŠ na Slovensku prevzal
Pamätnú plaketu za propagáciu, šírenie a zachovávanie dobrého mena M. R. Štefánika.
V neskorých popoludňajších hodinách sa v priestoroch budovy Československej obce
legionárskej – najprv sme vstúpili do krásneho múzea, ktoré dokumentuje vznik, pôsobenie
a udržiavanie tradícií légií - stretli predstavitelia oboch SMRŠ spolu s predstaviteľmi
Masarykovej spoločnosti, Masarykovho demokratického hnutí a Československej obce
legionárskej, aby spolu prediskutovali niektoré styčné body v práci a  propagácií svojich
združení, aby nadviazali na opätovnú výmenu účasti na svojich podujatiach, ktoré budú
obohacovať činnosť vo svojich združeniach a dohodli sa na spoločnom Memorande.
Stretnutie doniesli mnoho pozitívneho – od dobrých rád, upozornení, odporúčaní pre prácu -

ale aj veľa ľudského. Máme na čom stavať. Určite je potrebná snaha a dobrá vôľa,
spolupatričnosť a všetko to, čo nás spája. Nadviazaním na odkaz našich zakladateľov ČSR
– Tomáša Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika - to určite spolu dokážeme.
Priatelia, ďakujeme za skvelé prijatie a budeme sa tešiť na opätovné stretnutie u nás, na
Slovensku.

Fotogaléria:

Autorka textu:     Marika Gallová

Foto:                      Alena Kaanová, Pavol Suchan a Jiří Říha.

Partneri