Prezentácie M. Musila v klube SMRŠ v Nitre

Medzi pravidelné aktivity Nitrianskeho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika, patrí organizovanie besied s autormi knižných publikácií  tématicky zameraných na osobnosť generála Štefánika.

Členovia klubu už dávno chceli privítať vo svojich kruhoch Dr. Miroslava Musila, PhD., ktorý je autorom viacerých kníh o M. R. Štefánikovi a ktorý sa spolu so zosnulým F. Kellem vybral po stopách M. R. Štefánika napr. na Mount Blanc, Tahiti, či až do Austrálie. Osobne sa zaslúžil o položenie pamätných tabúľ a pomníkov na pamiatku M. R. Štefánika na rôznych miestach sveta.

Slovo dalo slovo a tak sme mali možnosť privítať medzi sebou tohto významného slovenského diplomata, spisovateľa a cestovateľa. Keďže si v tomto roku pripomíname 275. výročie narodenia Mórica Beňovského, beseda mala komplexnejší názov: Slovenskí generáli v službách Francúzska – Milan Rastislav Štefánik a Móric Beňovský. V prvej polovici prednášky bola predstavená kniha: M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov, vydaná Spoločnosťou M. R. Štefánika a Maticou Slovenskou. Powerpointová prezentácia bola neobyčajne príťažlivá a naše poznanie o osobnosti generála Štefánika sa značne rozšírilo, resp. sme si niektoré informácie spresnili a  s  Dr. M. Musilom, PhD. ich podrobnejšie zanalyzovali. Otázky členov klubu smerovali k tomu, že význam M. R. Štefánika pri zakladaní Česko-Slovenska, ale aj pri vzniku légií zostáva značne nedocenený a to tak v dielach nielen starších, ale aj v prácach súčasných českých autorov. Hľadali sme preto odpoveď na túto otázku, ako by sa mohla táto nespravodlivosť až ignorancia odstrániť a čo my ako členovia spoločnosti M. R. Štefánika môžeme v záujme tohto spraviť. Prednáška bola veľmi zaujímavá a hodnotná.

Dr. M. Musil, PhD. nám tak trochu predčasne predstavil v skrátenej verzii aj komiks o Móricovi Beňovskom, ktorého predpremiéra bude 21.09. 2021 v Bratislave. Autorom scenára je pán Dr. M. Musil, PhD a autorom obrázkov je výtvarník Martin Kellenberger. Rozprávanie o M. Beňovskom a chodenie po jeho stopách najmä na Madagaskare bolo rovnako zaujímavé a pútavé ako prvá časť nášho programu. M. Beňovský sa nepochybne zaraďuje medzi veľké osobnosti našich dejín, ktorým by sme mali venovať väčšiu pozornosť. Asi aj v tomto prípade platí, to biblické, že doma nie je nikto prorokom.

Atmosféra počas celej prednášky, besedy a aj po skončení oficiálnej časti tohto stretnutia bola výborná, čo dokumentujú aj fotografie zachytené objektívom Ing. arch. Michala Borguľu, PhD. Po takej dynamickej, informačne bohatej a pútavo vyrozprávanej prednáške a diskusii sa nám akosi domov nechcelo. Veríme, že vývoj pandémie nám umožní splniť všetky aktivity, ktoré sme si v našom pláne práce pre rok 2021 naplánovali a že takýchto vydarených stretnutí sa do konca roku podarí zorganizovať viac.

Autor: Mária Kadlečíková
Foto: Michal Borguľa

Partneri