Priebeh spomienkových slávnosti k 104. výročiu tragického úmrtia M. R. Štefánika

Členovia  Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), sympatizanti našej spoločnosti ako aj široká verejnosť  si v priebehu 3.- 5. mája vo viacerých mestách Slovenska pripomenuli na spomienkových slávnostiach 104. výročie tragického úmrtia generála PhDr. M. R. Štefánika. 

     Na ich príprave i priebehu sa podieľali kluby SMRŠ v spolupráci s predstaviteľmi miestnych samospráv, ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR ako aj s ďalšími spoločenskými organizáciami. Prejavilo sa to nielen na kvalite týchto spomienkových slávností, ale aj na zvýšenej účastí verejnosti na týchto  slávnostiach.     

     Tradične 3.mája ako prví zahájili spomienkové slávnosti rodáci Štefánika v Košariskách, Priepastnom a členovia  klubu SMRŠ v Brezovej pod Bradlom, ktorí vo svojom meste privítali účastníkov jednodňového autobusového zájazdu organizovaného klubom SMRŠ z Brezna, ktorí navštívili Múzeum D. S. Jurkoviča,  INFOBOD na Bradle a  pietnu spomienku na Bradle. Účastníkmi tohoto zájazdu boli aj žiaci a študenti breznianskeho regiónu od Pohorelej po Nemeckú – víťazi vedomostnej súťaže o M. R. Štefánikovi. 

    Ako každoročne aj tento rok bol pripravený sprievodný program a zaujímavé akcie v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách, v Múzeu D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a v Infobode  na Bradle. Hlavný program začal, za účasti početnej verejnosti, o 20.00 hodine na Mohyle generála Štefánika na Bradle položením vencov k pamätníku, príhovormi predstaviteľom štátnej správy, miestnej samosprávy, diplomatických zástupcov a cirkevných zborov. Na záver boli zapálené vatry a mužský cirkevný spevokol z Brezovej pod Bradlom zaspieval hymnickú pieseň. 

   Väčšina spomienkových slávností na Slovensku sa konala 4. mája, v deň 104.  výročia tragickej havárií generála Štefánika.   Ako prví si tento deň pripomenuli v Ivanke pri Dunaji,  v obecnom informačnom centre - Pamätnej izbe M. R. Štefánika, pietnou spomienkou, ktorá začala otvorením výstavy prác žiakov základnej umeleckej školy o M. R. Štefánikovi. Za účasti početnej verejnosti, veľvyslancov Francúzska a Českej republiky, veteránov, delegácie Ministerstva obrany a GŠ OS SR, zástupcov  spoločenských organizácii i predstaviteľov verejnej a štátnej správy bol položený veniec k pamätníku  M. R. Štefánika vedľa budovy informačného centra.  

     Potom pokračoval pietny akt  kladenia vencov všetkých vyššie uvedených delegácii k Mohyle generála Štefánika pri Ivanke pri Dunaji. Po príhovoroch starostu Ivanky pri Dunaji, predsedu vlády SR a ministra obrany SR  zazneli na záver spomienkovej slávnosti štátne hymny Slovenskej a Českej republiky.  

     Účasť na spomienkovej slávnosti  organizovanej vo večerných hodinách  na Nábreží M. R. Štefánika v Bratislave určite spravila „štefánikovcom“ veľkú radosť. Po dlhšej dobe dostal tento pietny akt, organizovaný každoročne Nadáciou M. R. Štefánika, podporu príslušných štátnych orgánov a bol protokolárne zabezpečený nielen čestnou jednotkou, vojenskou hudbou,  ale aj účasťou  diplomatických zástupcov Českej republiky, Francúzska, Talianska i Srbska, teda krajín v ktorých M. R. Štefánik pôsobil v priebehu 1. svetovej vojny pri vytváraní podmienok pre vznik spoločného štátu Slovákov a Čechov  a Česko-slovenskej armády (čs. légii).  Generálovi  PhDr. M. R. Štefánikovi, prvému generálovi  Česko-slovenskej armády  a samozrejme aj Armády Slovenskej republiky, prišli vzdať hold a úctu, ktorá mu prináleží,  nielen najvyšší predstavitelia  Ozbrojených síl SR, ale aj pridelenci obrany vyššie uvedených štátov a Ukrajiny, predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja, mesta Bratislavy a MČ Staré mesto a Ružinov, zástupcovia miest, obcí a spolkov vrátane našej SMRŠ a Slovenského leteckého zväzu gen. M. R. Štefánika. Potešiteľná je taktiež široká účasť verejnosti na tomto pietnom akte. 

      Podľa informácií z klubov SMRŠ boli organizované spomienkové stretnutia dňa 4.5. aj v ďalších slovenských mestách - v Košiciach,  Poprade, Banskej  Bystrici (v častiach Sásova a Rudľov), Spišskej Novej Vsi, Liptovskom Mikuláši a na letisku Jankovce v Nitre.

      Každoročne zvykneme v informácií o priebehu spomienkových slávnosti bližšie priblížiť niektoré zo slovenských miest. Tento rok to bude mesto Šurany, ktoré si pripomenulo 104. výročie tragickej smrti gen. M. R. Štefánika veľmi pekným podujatím o ktorom nám jeho organizátori napísali: „ ... Súčasťou podujatia, ktoré zorganizovalo Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko Šurany  bola prezentácia útvaru Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky (ČSP SR), vystúpenie galaprogramu, ukážka sebaobrany príslušníkov ČSP SR a ukážka zbraní a rovnošiat. V priestore obchodnej akadémie (OA) sa konala výstava M. R. Štefánik – Stopy života, zrealizovaná Správnou radou SMRŠ a financovaná OZ Inšpirujme svet. Areál OA zdobili armádne uniformy zo súkromnej zbierky Miloša Vašeka.  Podujatia sa zúčastnili  základné a stredné školy zo Šurian ako i široká verejnosť.  Riaditeľ MsKS Šurany RNDr. Miroslav Eliáš vo svojom príhovore priblížil život a zásluhy tohto slovenského velikána, ako i historický priebeh udalostí týkajúcej sa  sochy M. R. Štefánika, ktorej autorom je akademický sochár Jozef Pospíšil. Prítomných vo svojich príhovoroch pozdravil  predseda Správnej rady SMRŠ generálmajor vo výslužbe Ing. Peter Novotňák, predseda Klubu generálov SR generálporučík vo výslužbe Ing. Peter Vojtek, plukovník Andrej Tvrdoň veliteľ  ČSP SR a Mgr. Marcel Filaga, ktorí  spolu s predstaviteľmi mesta Šurany a hosťami položili na znak vďaky vence k soche tejto významnej osobnosti.“

     Členovia klubu SMRŠ Brezno organizovali spomienkové stretnutia 5. mája. Spolu s mestom Brezno pripravili dva pietne akty. Prvý sa uskutočnil pri 103 ročnej lipe na nádvorí  Súkromnej odbornej školy pedagogickej položením kytičky kvetov  a príhovorom riaditeľa školy Tibora Surového. Za SMRŠ vystúpil Milan Kozáčik, ktorý pripomenul 104. výročie  tragického úmrtia M. R. Štefánika. Druhý pietny akt sa konal na Námestí M. R. Štefánika a bol spojený aj spomienkou na ukončenie 2. svetovej vojny.  Touto spomienkou ukončili členovia klubu SMRŠ Brezno tohoročné spomienkové slávnosti, ktoré si pripomínali aj v rodnom kraji M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom a na Mohyle generála Štefánika na Bradle.  Spomienkové oslavy boli dňa 5.5.2023 aj v meste  Lučenec.  

Autor:    Jozef Ivan Buffa na základe informácií z klubov SMRŠ a podkladov Milana Kováčika z klubu SMRŠ Brezno,
Foto:      Miroslava Roháčová,  Milan Pivovarči, Ľubo Fabuš  a autor článku.

Účastníci zájazdu z Brezna v Brezovej
Pred Infobodom na Bradle
Prezentácia v Infobode
Čestná stráž OS SR prichádza na Mohylu
Členovia klubu SMRŠ z Brezna
Pietný akt kladenia vencov
Príhovor J.E. pána Pascala Le Deunffa, veľvyslanca FR v SR
Záver pierného aktu
Zapálenie vatier na Bradle
Otvorenie výstavy prác o Štefánikovi v Ivanke
Zahájenie pietného aktu v Ivanke pri Dunaji
Položenie venca k soche M. R. Štefánika
Mohyla M.R. Štefánika pri Ivanke pri Dunaji
Čestná stráž OS SR
Veteráni pri kladení venca
Zástupcovia vedenia klubu SMRŠ Bratislava
Oficiální hostia pietného aktu
Účastnici pietného aktu
Zahájenie pietného aktu na Nábreží M. R. Štefánika
Kladenie vencov delegáciou SLZ gen. M. R. Šefánika a Nadácie M. R. Štefánika
Delegácia Nadácie M. R. Štefánika
Čestná stráž OS SR
Príhovor predsedu Nadácie M. R. Štefánika Dušana Bakoša
Oficiální hostia pietnej spomienky
Po položení vencov v Šuranoch nasledovali príhovory hostí.
Príhovor predsedu SMRŠ Petra Novotňáka
Príhovor predsedu Klubu generálov Petra Vojteka
Námestie plné detí
Ukážky Čestnej stáže prezidenta SR
Pri prezentačnom stane ČSP SR
Členovia klubu v Brezne pri 103. ročnej lipe
Pamätník 2.svetovej vojny
Pamätník gen. Štefánika na námestí
Zahájenie pietnej spomienky
Príhovor k účastníkom
Členovia klubu SMRŠ Brezno a sympatizanti

Partneri