Prvé zasadnutie správnej rady spoločnosti M.R. Štefánika

Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) sa dňa 21.11.2019 zišla v Piešťanoch na svoje prvé zasadnutie.

Hlavnou náplňou zasadnutia boli dva hlavné body programu. Prvým bola voľba predsedu a podpredsedov. Predsedom správnej rady SMRŠ bol zvolený Ing. Peter Novotňák a podpredsedmi Mgr. Mária Gallová a Branislav Neumair.

Druhým, obsiahlejším, bodom zasadnutia bola príprava a schválenie plánu činnosti SMRŠ v Roku M.R. Štefánika, prípravy spomienkových osláv 30.výročia vzniku Spoločnosti M.R. Štefánika a spolupráca s inými Spoločnosťami a organizáciami.

Na programe zasadnutia boli aj otázky organizácie celoslovenských spomienkových podujatí na M.R. Štefánika v roku 2020, otázky práce SMRŠ s mládežou a návrh na vytvorenie jednotlivých sekcií SMRŠ (diplomatická, vedecká, legionárska, vojenská,…) pre skvalitnenie činnosti Spoločnosti v týchto oblastiach.

Partneri