Prví členovia Spoločnosti M.R. Štefánika ocenení Pamätným krížom S MRŠ

     V malej zasadačke Mestského úradu Brezová pod Bradlom sa v popoludňajších  hodinách 1o. decembra 2020 stretla vybraná spoločnosť. Predseda Spoločnosti M.R. Štefánika (S MRŠ) Ing. Peter Novotňák a podpredseda SMRŠ Branislav Neumair  spolu s primátorom mesta Mgr. Jaroslavom Ciranom pozvali najstarších členov S MRŠ, aby si spolu s nimi pripomenuli ich významné životné jubileá a ocenili ich celoživotnú prácu.

     Peter Pavel Uhlík, Karol Steklý a Ján Gálik boli za svoju prácu pre S MRŠ, ako prví členovia S MRŠ, ocenení Pamätným krížom Spoločnosti M.R. Štefánika.

     Prvým oceneným bol zakladajúci člen  S MRŠ, prvý jej predseda (od februára 1990 do júna 2003), bývalý šéfredaktor  časopisu Bradlo (1990-2010) a čestný predseda spoločnosti pán Mgr. Peter Pavol Uhlík. Narodil sa pred 80-tími rokmi v Starej Ture.  Od svojho príchodu do Brezovej v roku 1961 sa ako začínajúci učiteľ začal výrazne podieľať na živote mesta.  Ako pedagóg, spisovateľ, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, divadelník, športovec, športový tréner a taktiež  ako veľký znalec života, diela i odkazu generála M.R. Štefánika  vykonal neuveriteľný kus  práce, ktorou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti mesta, regiónu i našej S MRŠ.

     Ďalším oceneným jubilantom bol  najstarší člen S MRŠ Karol Steklý, ktorý 27.apríla oslávil v kruhu najbližších (pre sprísnené epidemiologické opatrenia)  99 rokov. Narodil sa v Trenčíne v rodine talianskeho legionára. V priebehu druhej svetovej vojny bol v roku 1943 odvelený na ruský front a neskôr bol prevelený na taliansky front, kde bol až do konca vojny.

     Tam získaná znalosť talianskeho jazyka ho priviedla do kolektívu organizátorov akcií v rámci S MRŠ,  ale aj kolektívu ľudí, ktorí začali stavať repliku lietadla Caproni Ca 33. Vďaka jeho výraznému podielu na tejto práci bola replika úspešne dokončená.

     V roku 2001 vydal knihu „Letec Štefánik a Caproni“. V novembri tohoto roku bolo vydané jej druhé, rozšírené vydanie. Od roku 2010 je čestným členom S MRŠ.

   Život  tretieho odmeneného jubilanta, pána Jána Gálika (nar.19.3.1940),  je spojený s Myjavou a jej regiónom. Je významným myjavským regionálnym historikom a znalcom i propagátorom  života a diela M.R. Štefánika.  

     Od roku 1966 pracoval na mestskom národnom výbore kde prispel výrazným spôsobom, spolu aj s pánom Štefanom  Šebestom,  k prestavbe centra Myjavy a novej výstavbe mesta.  Jeho  zásluhou bol bývalý obecný dom v Turej Lúke zapísaný v roku 1989 do zoznamu pamiatok Slovenska.

     Od roku 1985 sa začal výraznejšie venovať regionálnej historiografii a publikačnej  činnosti  zameranej najmä na myjavský región. Tam sú aj počiatky zostavovania jeho najvýznamnejšieho diela „Myjava v obrazoch histórie“. Je to  obdivuhodná profesionálna  dvojzväzková monografia (1.zväzok  bol vydaný v roku 2010 a druhý  v 2013 roku), v ktorej je na 1200 stranách zachytená  história od počiatkov osídlenia kraja až za horizont „zamatovej revolúcie“.

    Jeho prvá samostatná kniha  však  bola „Odboj a oslobodenie Myjavy“, ktorá vyšla v roku 1994 a mala pozitívny ohlas v odborných kruhoch historikov.  V roku 2005 začal uverejňovať regionálny týždenník Kopaničiar expres  seriál  „Ľudia a fakty“  v ktorom pán  Gálik v priebehu 4 rokov zdokumentoval v širších historických súvislostiach život a dielo  38 rodákov – od Jána Zemana až k Štefánikovým koreňom po praslici. V súčasnosti pripravuje vydanie knihy „Milan Rastislav Štefánik a jeho rodný kraj“.

      Z vyššie uvedeného je jasné, že prvé Pamätné kríže Spoločnosti M.R. Štefánika dostali tí najpovolanejší. Pripájame sa s blahoželaním k získaniu ocenenia  a prajeme odmeneným jubilantom dobrého zdravia a ešte veľa-veľa  pekných dní v našom strede.

Text: Jozef Buffa
Foto : Branislav Neumair a autor

Partneri