Prvý pamätník M. R. Štefánikovi na austrálskom kontinente

Pod záštitou slovenského veľvyslanectva  v Canberre bol 10. decembra 2022 v areáli  Cirkevnej školy sv. Ignáca v Riverwiev v meste Sydney slávnostne odhalený  prvý pamätník   Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na austrálskom kontinente. 

     Pamätná tabuľa je symbolicky umiestnená pred  jezuitskou hvezdárňou, ktorú navštívil  Štefánik v júni 1911 počas cesty Oceániou a z ktorej taktiež pozoroval úplné zatmenie slnka.  

     Veľvyslanec Slovenskej republiky v Austrálii J.E. Tomáš Ferko slávnostné odhalil pamätnú tabuľu, za účasti predstaviteľov diplomatického zboru, obchodných partnerov, priateľov Slovenskej republiky  a predstaviteľov krajanskej komunity v Sydney, ako zavŕšenie 111. výročia Štefánikových  astronomických pozorovaní na južnej pologuli.

     Viac informácii k tejto udalosti  nájdete tu.

Spracoval:    Jozef Ivan Buffa podľa textu Mareka Sobolu  z hore uvedenej adresy 
Foto:         Slovenské veľvyslanectvo v Austrálii

Partneri