Putovná výstava M.R. Štefánik otvorená v Brezovej pod Bradlom

     V Národnom dome  Štefánikovom  v Brezovej pod Bradlom bola 18. augusta 2021 otvorená putovná výstava o živote a diele  M.R. Štefánika  - Stopy života.

     Výstavy, ktoré bola sprístupnená pod záštitou primátora mesta Brezová pod Bradlom Mgr. Jaroslava Cirana, sa zúčastnil čestný predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ)  Ing. Ján Tatara, členovia miestneho klubu SMRŠ i občania z mesta a okolia.  

     Prvý podpredseda SMRŠ Branislav Neumair pri otvorení výstavy zvýraznil, že „... táto výstava  zapadá do kontextu  akcií organizovaných pri príležitosti 30. výročia vzniku SMRŠ. Vytvorili sme ju aby mohla putovať po školách a inštitúciách a pomáhala s osvetou o gen. Dr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Autorkou výstavy  je pani PhDr. Ružena Kormošová, PhD. z klubu SMRŠ Spišská Nová Ves, odborným konzultantom PhDr. Mgr. Pavol Kanis, CSc. Na jej  výrobe sa podieľa Spoločnosť M. R. Štefánika. Čiže je dielom našej spoločnosti“. 

     S obsahom jednotlivých panelov výstavy oboznámil prítomných  člen správnej Rady SMRŠ a správca múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom PhDr. Matúš Valihora. Povedal, že „Výstava je na deviatich paneloch a predstavuje život a dielo generála Štefánika v celej šírke.“ Predstavil stručne zameranie jednotlivých panelov a zastavil sa u posledného, kde uviedol: „Posledný panel predstavuje odkaz dnešku a je tam aj šesť Štefánikových citátov,  ktoré majú slúžiť najmä pre mladých, ktorým je výstava určená a je to také motto ako sa inšpirovať Štefánikovým životom aj v dnešnej dobe“.  

     Výstava bude v Brezovej do konca mesiaca a v septembri bude inštalovaná  v Piešťanoch v priestoroch Základnej školy Milana Rastislava Štefánika.   

    Výstava Stopy života je vyrobená v štyroch exemplároch a bude putovať po mestách  Slovenska, predovšetkým bude inštalovaná na základných a stredných školách a umožní  žiakom a študentom týchto škôl sa bližšie oboznámiť  s jednotlivými oblasťami  pútavého života „Slováka storočia“  generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika.

     Reportáž TV Brezová pod Bradlom z tejto akcie  môžete pozrieť na:  

https://www.youtube.com/watch?v=6ePvwxnRySM

Text: Jozef Buffa podľa podkladov klubu SMRŠ Brezová pod Bradlom
Foto: dodané Klubom SMRŠ Brezová p. B.

Partneri