Putovná výstava Stopami života otvorená aj v Bratislave

    V predvečer  103. výročia vzniku Československej republiky  bola v Centre voľného času (CVČ) na Batkovej ulici v Bratislave otvorená výstava M.R. ŠTEFÁNIK – STOPY ŽIVOTA o živote a  diele  jednej z troch najvýznamnejších osobností – zakladateľov, ktorí sa pričinili o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov 28. októbra 1918.  

     Po dohovore vedenia klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) v Bratislave a vedenia SMRŠ, bola vyrobená ďalšia  sada putovnej  výstavy pozostávajúca z 9 samonosných bannerov ( výsuvných plagátov na stojanoch). Autorka tejto výstavy pani PhDr. Ružena Kormošová, PhD., z klubu SMRŠ  Spišská Nová Ves, približuje pútavým spôsobom život a dielo najvýznamnejšej osobnosti slovenských novodobých dejín – generála  PhDr. Milana Rastislava Štefánika.

   Tematicky zahŕňa výstava obdobia života M. R. Štefánika od detstva, cez štúdium, vedecké, vojensko-politické a diplomatické obdobie a zároveň prezentuje jeho osobnosť ako človeka cestovateľa, bádateľa, astronóma, fotografa, človeka úprimne hľadajúceho pravdu, vyznávajúceho ľudské hodnoty, harmóniu a krásu.

     Výstava je určená pre žiakov 2. stupňa  základných škôl i študentov stredných škôl a má za cieľ poukázať na rôzne oblasti života a činnosti generála Štefánika, ktorý získal v celoslovenskej ankete titul Najväčší Slovák.

Na každom roll-up banneri s rozmermi 85 cm x 205 cm je základný informačný text. Predstavenú tému sa snažia vystihnúť citáty M. R. Štefánika, fotografie s popismi, archívne dokumenty (krstný list, vysvedčenia, cestovné pasy, úryvky z listov, pohľadnice, prehľady ciest, mapy, tabuľky). Súčasťou sú aj krátke opisné texty (napr. o dobovom horolezeckom výstroji, hrdinskom čine kapitána Paulhana pri leteckej záchrane Štefánika, prepis konceptu posledného listu markíze Benzoni) i slová obľúbenej Štefánikovej piesne. Zaujímavosti sú predstavené v časti VIETE, ŽE......! Výstava obsahuje vyše 90 fotografií.

     Je symbolické, že táto výstava bola otvorená v čase, keď sa po prvýkrát  od novembra 1989  oslavuje výročie vzniku Československa ako  štátny sviatok a že na jej inštalácii v CVČ  i priebehu jej otvorenia sa podieľala aj pani Ing. Jana Kotová, diplomatka, bývalá veľvyslankyňa pre OECD v Paríži, zakladateľka a predsedníčka Klubu 89,  spolu s pani Ing. arch. Katarínou Csabayovou, predsedníčkou OZ EDUSOC, členkou Klubu Naša nedávna história a taktiež členkou Klubu 89.

   Výstavu otvoril  predseda bratislavského klubu SMRŠ Jozef  Buffa st. a privítal na nej prítomných  žiakov i pedagógov, niektorých rodičov detí (ktoré sa zúčastňovali v tom čase svojich krúžkov) ako aj  pracovníkov vedenia a zamestnancov tohoto CVČ.  Menších žiakov upútali fotografie Štefánika z jeho detstva a rodiny, školské fotografie napr. dobových vysvedčení, starších zase fotografie z astronomických bádaní, z výstupu na Mt. Blanc a z jeho vojenského i leteckého života. Chlapci i dievčatá sa zaujímali aj o typy lietadiel na ktorých lietal Štefánik počas 1. svetovej vojny i o jeho odvážnu činnosť pilota. Každý účastník výstavy dostal malý darček – záložku do knihy s krátkym životopisom Štefánika na jednej strane a jeho najznámejšími citátmi na strane druhej. 

   Riaditeľka CVČ, pani Mgr. Anna Krupicová uvítala inštaláciu výstavy v ich CVČ a uviedla, že v spolupráci s vedením základných škôl mestskej časti Dúbravka, zabezpečia návštevy žiakov v rámci výuky 2. stupňa pri preberaní tematiky o Štefánikovi a tak formou prehliadky výstavy budú  prezentovať jeho života a dielo.     

  Táto výstava bude  umiestnená v CVČ na Butkovej ulici  do konca tohoto roku. V Bratislave je päť  Centier voľného času a začiatkom januára  bude výstava Stopy života inštalovaná v jednom z nich. O „putovaní“  tejto kolekcie, ako aj ďalších putovných kolekcií výstavy po mestách a základných školách Slovenska, Vás budeme pravidelne informovať.

Autor: Mgr. Miroslava Roháčová
Foto: autorka článku

Partneri