Rozlúčka s Branislavom Noskom

     Oznamujeme všetkým členom a sympatizantom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), že 21.8.2022  nás navždy opustil zakladajúci člen SMRŠ, dlhoročný člen Predsedníctva SMRŠ a Čestný člen našej spoločnosti pán Ing. Branislav Nosko.

Partneri