Rozlúčka s najstarším členom SMRŠ Karolom Steklým

Oznamujeme všetkým členom a sympatizantom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, že dňa 5.12.2022 nás navždy opustil najstarší člen našej spoločnosti 

                                            pán  Karol   S T E K L Ý, 

Čestný člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, zapálený Štefánikovec, ktorý mal rozhodujúci podiel na dokončení vernej repliky lietadla  Caproni Ca 33 a autor odbornej publikácie Letec  Štefánik a Caproni. 

Partneri