Ruža odrody „Generál Štefánik“ vysadená v Prezidentskej záhrade

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala, v rámci osláv 140. výročia narodenia generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, delegáciu Spoločnosti M.R. Štefánika (S MRŠ) vedenú jej predsedom Petrom Novotňákom.

V rámci tejto návštevy vysadila prezidentka Čaputová v Prezidentskej záhrade kríčkovú ružu odrody, ktorú v roku 1931 vyšľachtil český pestovateľ Jan Böhm a dal jej meno „Generál Štefánik“. 

Tým bol zavŕšený projekt, prijatý Správnou radou S MRŠ v roku 2018, cieľom ktorého bolo vysadiť v Roku Štefánika (t.j. od 4.5.2019 do 21.7.2020) na Slovensku 100 ruží tejto odrody. Tento projekt bol úspešne splnený aj napriek zdržaniu zavinenému realizáciou opatrení v rámci ochrany pred koronavírusom. 

Vysadenie tejto ruže v záhrade prezidentského paláca a prezidentkou Slovenskej republiky je symbolické, lebo predstavujú atribúty slovenskej štátnosti, o ktorú tak veľmi usiloval M.R. Štefánik a ktorú slovenský národ získal najmä jeho zásluhou vznikom Česko-slovenskej republiky v roku 1918. 

Projekt 100 RUŽÍ PRE ŠTEFÁNIKA úspešne skončil, ale S MRŠ bude pokračovať v snahe,  aby všetky mestá,  kde sú Kluby S MRŠ alebo školy a ustanovizne nesúce meno M.R. Štefánika zdobili kríčkové ruže „Generál Štefánik“. 

Text:   Jozef Buffa 
Foto:   1-6 Kancelária prezidentky SR, 7-9 Branislav Neumair

Partneri