SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

     Oznamujeme členom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, že dňa 20. marca 2021 zomrel po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 73 rokov Kežmarčan Mgr. MILAN CHOMA, člen spišskonovoveského klubu, stredoškolský učiteľ vo výslužbe, publicista, športovec, autor biografických kníh o významných osobnostiach, mimoriadne tvorivá osobnosť Spiša z Kežmarku.

     Svojou činnosťou prispel formou dramatických a audiovizuálnych pásem k popularizácii významných osobností vedy, techniky a pedagogiky na Slovensku. Organizoval Tatranské spomienkové večery ním založeným divadielkom Schola humanitas a množstvo prednášok.

     Úspešne inicioval osadenie vyše 50 pamätných tabúľ a búst venovaných významným osobnostiam Kežmarku a okolia. Zaslúžil sa o záchranu torza busty spišskobelianskej sochy M. R. Štefánika (autor sochár Pavol Bán), odlial kópie a daroval ich viacerým inštitúciám na Spiši a v rodnom Zemplíne. V roku 2012 prispel k odhaleniu busty M. R. Štefánika vo vstupnej časti Grundschule na Hlavnom námestí v Kežmarku.

     Dňa 8. júna 2016 sme spolu s predsedom Spoločnosti  z jeho iniciatívy a nadšenia priaznivcov mohli odovzdať vedeniu ZŠ v Spišskej Belej listinu MŠVVŠ SR s udelením Čestného názvu ZŠ M. R. Štefánika ako prvej na Spiši. Udialo sa tak pri príležitosti 145. výročia vzniku školy.  

     V roku 2019 bol pri odhalení novej sochy generálovi Štefánikovi v Spišskej Belej (autor sochár Peter Kolčák). Svojou publikačnou činnosťou a aktivitami prispieval k šíreniu štefánikovskej tradície na východe Slovenska.

     Bol držiteľom viacerých ocenení: Cena mesta Kežmarok (2001), Cena primátora Spišskej Belej (2008), Cena obce Zálužice (2015) za šírenie dobrého mena obce, Cena primátora Kežmarku (2016) za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí a iné.

     Jeho meno je zaradené v Encyklopédii osobností Slovenskej a Českej republiky (Oxford Encyklopédia Publikation, 2017).

 Česť jeho pamiatke!

Text: PhDr. Ružena Kormošová, PhD., predsedníčka klubu SMRŠ SNV
Ilustračné foto: Jozef Buffa

Partneri