Štefánikovci v Spišských Vlachoch

     Dňa 4. októbra 2021 navštívila mesto Spišské Vlachypredsedníčka Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) v Spišskej Novej Vsi Dr. Ružena Kormošová. Na stretnutí s primátorom mesta Ľubomírom Fifíkom vyzdvihla prínos mesta pre zachovanie štefánikovskej tradície na Spiši a ocenila vzájomnú spoluprácu s klubom pri organizovaní viacerých podujatí. Odovzdala mestu Certifikát pravosti ruže Generál Štefánik podpísaný predsedom Spoločnosti genmrj. v. v. Ing. Petrom Novotňákom a pamätnicu Od Bradla k Bradlu, vydanú pri príležitosti 30. výročia vzniku SMRŠ na Slovensku.

     Keďže spišskonovoveský klub SMRŠ oslavuje v tomto roku 10. výročie svojho vzniku, vedenie SMRŠ sa rozhodlo udeliť Ďakovný list mestu Spišské Vlachy za prínos a aktívnu spoluprácu pri napĺňaní odkazu Milana Rastislava Štefánika a rozvoj štefánikovskej tradície v meste Spišská Nová Ves a v regióne Spiša.

     Mesto Spišské Vlachy je úzko späté s rodinou generála Štefánika, pretože tu žila jeho sestra Oľga Ľudovíta s manželom Eugenom Hajtšom, učiteľom ľudovej školy, aj so štyrmi dcérkami: Oľgou, Elenou, Klárou a Violou (posledné dve sa v Spišských Vlachoch narodili). Podľa archívnych dokumentov uložených v Slovenskom národnom archíve v Bratislave adresoval Štefánik sestre a jej rodine do Spišských Vlách veľkú časť svojej korešpondencie zo zahraničných ciest. M. R. Štefánik osobne navštívil mesto Spišské Vlachy v roku 1907 a 1913. Pôvodom talianski kamenári Miglieriniovci zo Spišských Vlách sa podieľali na výstavbe Štefánikovej mohyly na Bradle, ktorá bola postavená zo spišského travertínu.

     Generál Štefánik sa svojou politickou, diplomatickou a vojenskou činnosťou zaslúžil o vznik prvého samostatného česko-slovenského štátu, ktorý si v tomto roku 28. októbra pripomenieme po prvýkrát  v našej novovytvorenej Slovenskej republike ako nový  štátny sviatok – Deň vzniku  samostatného česko-slovenského štátu.  

Text: Dr. Ružena Kormošová
Foto: archív klubu SMRŠ SNV

Odovzdanie Ďakovného listu SMRŠ mestu Spišské Vlachy

Partneri