Stretnutie členov klubu Brezová pod Bradlom

     „Základy sú postavené a pevné ako skala“. Aj takto by sa dalo pomenovať stretnutie  členov klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (ďalej len SMRŠ)  Brezová pod Bradlom dňa 30.októbra 2021. 

     Veterné, ale krásne počasie privítalo viac ako 20 členov nášho klubu na námestí M. R. Štefánika odkiaľ odchádzal vláčik Brezováčik priamo do centra diania – na  Mohylu M. R. Štefánika, ktorá mala v tento októbrový deň v objatí rodných, farbou jesene zafarbených kopcov, nezvyčajné čaro. Pre nás rodákov, ale i ostatných Slovákov, je významne cítiť genius loci architekta Jurkoviča. 

      Prvý príhovor predniesol zaslúžilý predseda klubu a čestný predseda SMRŠ Peter Uhlík. Keď v úvode píšem o základoch, myslím to doslova. Aj Peter Uhlík hovoril o základoch vzniku prvej Československej republiky 28.októbra 1919. Dokonale to vyjadruje odkaz z tabule, ktorý napísal akademik PhDr. Viliam Plevza a ktorá bola osadená na Bradle v 1988 k 70.výročiu vzniku Československej republiky. Napísal tieto pravdivé slová s ktorými sa návštevníci tejto národnej kultúrnej pamiatky zoznamujú už celé desaťročia: 

     „Mohyla bola postavená v rokoch 1927 - 1928. Podľa projektu národného umelca Dušana Jurkoviča. Rozhodnutím Slovenskej národnej rady sa v roku 1968 stala národnou kultúrnou pamiatkou, pripomínajúcou osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Rodáka z Košarísk, vedca, politika a diplomata.Popredného predstaviteľa československého zahraničného odboja za prvej svetovej vojny, ktorý sa zaslúžil o utvorenie Československej republiky.

     V období národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania niesli meno M. R. Štefánika prvá Československá brigáda, druhá Partizánska brigáda, päť partizánskych oddielov a pancierový vlak.

     Táto tabuľa bola odhalená 28.10.1988 pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia samostatného Československého štátu“.

    Po prejave nasledovala úcta a pieta na samotnej Mohyle, spojená so slnečnými výhľadmi na jesenné brezovské Karpaty. Ako už podaktorí vedia, areál Bradlo prešiel významnými zmenami v súvislosti s prípravou 100. výročie úmrtia generála Štefánika pritiahol pozornosť štátnych úradov a vlády. Výsledkom ich finančnej podpory boli zmeny v službách a vzniku nových objektov, ktoré sa prejavili práve v roku 2021.    Nové informačné centrum sa stalo miestom stretnutí aj nášho klubu v Brezovej pod Bradlom.

     Vo svojom príhovore som prezentoval akcie a činy roku 2021, ktoré významnou mierou prispievajú k ďalšiemu šíreniu odkazu Štefánika, ktorý práve tu v areáli Bradlo ožil a stále v nás žije. Je úlohou nás - mladej generácie -  osloviť práve mladú časť našej spoločnosť. Stavať na existujúcich silných základoch našich predchodcov. Kontinuita bola ústrednou úvahou, ku ktorú ma priviedol práve Peter Uhlík. 

Mark Twain známy svojimi dobrodružnými románmi povedal: ,,Kto nevie kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde“ a v tom duchu sme prezentovali aj plán nášho klubu pre rok 2022. 

     Záverečná voľná diskusia preniesla mnohých nás Brezovanov do detských čias pri prezeraní dobových fotografií nášho kraja a mesta, ktoré nájdete v informačnom centre na Bradle.

    Teším sa na budúcnosť, ktorá je teraz a prajem nám všetkým spoločnú vytrvalosť pri plnení osobných aj pracovných cieľov, veď každý z nás je predsa Štefánikom svojho osudu.

Autor: Matúš Tomáška
Foto: z klubu SMRŠ Brezová pod Bradlom

Partneri