V Košariskách začali Štefánikove dni 2022

     Včera, 21.7.2022, začali prvým dňom Štefánikove dni (ŠD)  v jeho rodnom kraji. Počas štyroch dní sa v priebehu tohoto podujatia,  formou festivalu kultúry, športu a vzdelávania,  uskutoční  rada podujatí v Košariskách, Brezovej pod Bradlom i na Mohyle generála M. R. Štefánika na Bradle. Súčasťou týchto dní bude aj 2.ročník Medzinárodného pochodu k pocte M. R. Štefánika.

     Prvou akciou Štefánikových dní bol Slávnostný akt kladenia vencov pred rodným domom a zároveň Múzeom M. R. Štefánika v Košariskách za účasti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (MO SR).

     V úvode  moderátor  Miroslav Minár privítal oficiálnych hostí - štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR (MO SR) Mariána Majera a Ministerstva kultúry SR Radoslava Kutaša, Náčelníka GŠ OS SR generála Daniela Zmeka, Generálneho tajomníka MO SR Petra Kozáka, Náčelníka vojenskej kancelárie prezidentky SR genpor. Vladimíra Šimka, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy regiónu, zástupcov veteránskych a profesijných organizácií, predstaviteľov Spoločnosti  M. R. Štefánika, predstaviteľov cirkví pôsobiacich na Slovensku a všetkých občanov, ktorí si prišli uctiť pamiatku generála Štefánika.

    Početnú verejnosť privítal pred jeho rodným domom, kde sa pred 142 rokmi narodil, starosta obce Košariská Štefan Anton.  Po ňom vystúpil vedúci delegácie MO SR  štátny tajomník MO SR M. Majer, ktorý vo svojom vystúpení pripomenul, že  MO SR a Ozbrojené sily SR si veľmi výrazne uchovávajú pamiatku Štefánika. Je známe, že Štefánikovo meno nesie napr. dopravné krídlo v Kuchyni a po Štefánikovi je pomenovaný aj kemp našej misie na Cypre. V závere poďakoval  Spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ) a ďalším, ktorí prispievajú k uchovaniu pamiatky na Štefánika a šíria jeho odkaz.

     Generálny duchový Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov plk. Viktor Sabo povedal, že dnes na tomto mieste, kde pred 142 rokmi zaznel plač malého dieťaťa Milana, spomíname s láskou, úctou, pietou a obdivom na veľkého syna slovenského národa.

     Peter Novotňák, predseda SMRŠ, zvýraznil vo  svojom vystúpení  založenie novej tradície v SMRŠ – Dní Štefánika,  „... s cieľom priblížiť veľkého muža malého Slovenska čo najširšej verejnosti a dostať ho ešte ďalej do povedomia najmä  mladšej generácie. Zvolili sme k tomu i zážitkový program kedy cestou kultúrnych a športových podujatí sa môže naša mládež dozvedieť niečo viac o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi“. Na záver svojho vystúpenia vyzval  riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Dr. Slavomíra  Michálka, aby otvoril prvý ročník Štefánikových dní.

     Dr. Michálek vo svojom  vstúpení povedal, že „Milan Rastislav Štefánik je top osobnosťou slovenských moderných dejín, na ktorého sme právom hrdí. Avšak,  ako nik predtým tak i po tom, sa ani Štefánik osobnosťou nenarodil. Stal sa ňou. Nebol kamenný monolit, ale človek, z mäsa, kostí a nervov. Človek plný rozporov a vnútorných zápasov.  S osobným šarmom, ambíciami, dobrodružnou povahou i empatiou“.  Taktiež uviedol, že je pre neho cťou, mať príležitosť byť súčasťou otvorenia 1. ročníka festivalu kultúry, turistiky, besied, športu a vzdelávania pod jednou strechou a v priebehu štvordňových osláv pripomínajúcich nielen život Štefánika, pri príležitosti výročia jeho narodenia , ale aj s cieľom pritiahnuť pozornosť  rodného kraja a ponúknuť obsah cez zážitok.

      Program slávnosti pokračoval prehliadkou expozície Múzea M. R. Štefánika a recepciou.

     V podvečerných hodinách sa v evanjelickom kostole v Košariskách konali  Slávnostné ekumenické služby Božie za účasti zástupcov evanjelickej, pravoslávnej a katolíckej  cirkvi, súčasťou ktorých bolo aj zvonkohra  Košariská – Priepasné, vystúpenie  cirkevného spevokolu  Brezovej pod Bradlom, speváckej skupiny Priepasné ako aj uvedenie do života interaktívnej knihy  Cestujem okolo sveta s M. R. Štefánikom.

     Ekumenické služby ukončili program prvého dňa Štefánikových dní roku 2022.

Autor: J. I. Buffa
Foto: Branislav Neumair a autor.

Partneri