V meste Sliač zasadili 21.7.2020 ružu odrody Generál Štefánik

red 140 rokmi, 21. júla 1880 sa v Košariskách narodila jedna z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Slovenska, zakladateľ československej diplomacie a vynikajúci diplomat, Milan Rastislav Štefánik.

ROSA GALICA GENERÁL ŠTEFÁNIK – ruža vyšľachtená v roku 1931 šľachtiteľom Böhmom dorastie do výšky 120-150 cm.

Ruža, vyšľachtená na počesť takej osobnosti ako bol Štefánik, s veľkými plnými kvetmi, pripomínajúcimi veľkosť Milana Rastislava Štefánika a jeho ideálov.

Ruža sýtej purpurovej až fialovej farby symbolizujúca duchovno, originalitu a diplomaciu -  silnú osobnosť, neobyčajne sugestívnu, hlboko veriacu, túžiacu po pravde a poznaní.

Ruža so silnou vôňou. Silná vôňa, to je sila Štefánikovej osobnosti, morálky, etiky a sebaobetovanie sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov i prostriedkov pri prekonávaní prekážok. 

Osobitne treba vyzdvihnúť Štefánikove sebaobetovanie sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov i prostriedkov pri prekonávaní prekážok. Bola to osobnosť napriek krehkému zdraviu silná, neobyčajne sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po pravde a poznaní. Svoje etické, morálne a mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – Milovať – Pracovať“ a on skutočne tak žil.

V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika.

Text: Ing. Ľubica Balgová, MSU Sliač
Foto: archív mesta Sliač

Partneri