Vedecká konferencia Štefánik a légie – pohľad histórie a súčasnosti

     Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, Historickým ústavom SAV, Ministerstvom obrany SR a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravili Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou  ŠTEFÁNIK A LÉGIE – POHĽAD HISTÓRIE A SÚČASNOSTI.

     Pozývame všetkých záujemcov  - členov  a sympatizantov SMRŠ ako aj záujemcov o históriu a osobu M. R. Štefánika na prednášky renomovaných historikov. Konferencia sa bude konať 1.-2.6.2022 v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Bližšie informácie pre záujemcov o organizácii konferencie a zameraní jednotlivých prednášok nájdete na

Vedecká-konferencia-ŠTEFÁNIK-A-LÉGIE-Pozvánka-a-program.pdf

Autor textu: Jozef Ivan Buffa
Ilustračné foto: autor

Partneri