Zájazd organizovaný Spoločnosťou M. R. Štefánika do Francúzska

     Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) organizuje v dňoch  19.-26.6.2022 zájazd do Francúzska pod názvom Po stopách M. R. Štefánika.

     Základné informácie o pripravovanom zájazde boli poskytnuté predsedom klubov SMRŠ na ich pracovnom stretnutí v Piešťanoch dňa 12. marca 2022. Rovnako mailom im boli poslané podklady a informácie o tomto zájazde o ktorých mali informovať členov svojich klubov.  

     Vzhľadom na menší ohlas  členskej základne na toto pripravované podujatie,  ktoré sme mali plánované už v minulom období, ale pre prijaté protiepidemiologické opatrenia sme ho  museli  odložiť, zverejňujeme v závere tohoto článku  Program zájazduTlačivo prihlášky, ktoré po vyplnení požadovaných údajov pošlite prosím podpredsedníčke SMRŠ pani Marike Gallovej na jej adresu marika.gallova@gmail.com.

     V MENU našej webovej stránky v položke KONTAKTY taktiež zverejníme kontaktné údaje na predsedov jednotlivých klubov  SMRŠ.

    Text a ilustračné foto spracoval: J. I. Buffa 

    Prílohy spracovali:   organizátori zájazdu.

P r í l o h y :

Zájazd organizovaný Spoločnosťou M. R. Štefánika

FRANCÚZSKO – Štrasburg, Darney, Paríž, Meudon, Versailles, Chartres, Compiegne,  Remeš

Po stopách M. R. Štefánika

Jún 2022

Program zájazdu Spoločnosti M.R. Štefánika do Francúzska:

1.deň - 19.06. 2022 (nedeľa):

Odchod z Banskej Bystrice, Nitry, Trnavy, Bratislavy (miesto odchodu z konkrétneho nástupného miesta sa podľa záujmu klientov a počtu osôb, ako aj vybranej dopravnej spoločnosti spresní). Z Bratislavy sa bude odchádzať o 1:00 hod. rannej

Transfer Bratislava –Compiegne  trvá autokarom vrátane bezpečnostných a hygienických prestávok cca 13 hod.­­­

Cca o 14:00 hod. Príchod do mesta Compiegne

13:00- 14:00 hod. obedňajšia prestávka v centre mesta

14:00 hod.-15:00 hod. Prehliadka centra mesta a kostola Svätého Jacquesa.

15: 00 – 16:00 hod. Clairiere del Armistice miesto, kde bol uzavretý mier 11.11. v roku 1918

16:00 hod. Odchod do Remeša popri slávnom Compienskom lese

17:00-18:00 hod. návšteva katedrály Notre-Dame???

18:00-19:00 prehliadka Porte Mars, Place de la Republique, Place Royale

19:30 hod. príchod do hotela Residhome Reims Centre, ubytovanie a spoločná večera.

2. deň. 20.06.2022. (pondelok)

7:00 hod. – raňajky, po raňajkách cca o 8:00 hod. odchod do oblasti Champaign.

8:45 - 11:00 hod.  - návšteva a prehliadka vinárstva.

Cca o 11:00 Odchod do Chartres, Po ceste krátka obedňajšia prestávka

14:00 hod. Príchod do Chartres. Prehliadka mesta, katedrály, cesta okolo letiska na ktorom sa učil M. R. Štefánik pilotovať lietadlo. Dnešné civilné letisko bolo pôvodne v 19. stor. bojovým výcvikovým poľom kavalérie a od roku 1915 bolo výcvikovým strediskom pre pilotov.

16:30 hod. Odchod do Paríža

 V podvečerných hodinách príchod do Paríža (asi o 18,30), prehliadka mesta - návšteva Place du Général Stefanik, položenie venca. Prehliadka večerného Paríža, pohľad na Eiffelovu vežu z námestia Trocadéro, Marsove polia. Západ Slnka v Paríži bude v tomto období cca o 21:50 hod.

21:00 hod. Ubytovanie v hoteli Residhome Issy les Moulinaux, Paríž, ( vzhľadom na neskorší príchod večera môže byť individuálna)

3. deň - 21.06. 2022 (utorok):

7:00 hod. raňajky

8:00 hod. - odchod z hotela, celodenná sprevádzaná  prehliadka Paríža: prehliadka Latinskej štvrte, zastavenie sa pri vchode domu, kde býval M.R. Štefánik a pri vchode do hotela, v ktorom pri svojom prvom príchode do Paríža býval M. R. Štefánik, (Hotel des Nations, ulica des Écoles). Návšteva kaviarne do ktorej chodil M. R. Štefánik s E. Benešom (Cafe de Flore, Bulvár Saint-Germain). Pohľad na katedrálu Notre-Dame. Zastavenie sa pri Sorbone. Prehliadka parížskych architektonických štýlov. Prehliadka Louvre (max.2 hod.), Champs-Élysées, Víťazného oblúka,  Prechádzka okolo Ministerstva zahraničných vecí, (Quai Orsay), budovy, kde sa nachádzal salón Madame de Jouvenel, (Bulvár Saint-Germain).  Vo večerných hodinách prehliadka Mont Martre, Sacra Coeur,  (večera individuálne).

 návrat do hotela Residhome Issy les Moulinaux, cca o 21:00 hod.

4. deň - 22.06. 2022 (streda):

7:00 hod. - raňajky.

8:00 hod. - odchod z hotela do observatória v Medoune

10:00-12:30 hod. Návšteva Pamätnej izby M.R. Štefánika inaugurovanej v roku 2020. Prehliadka Observatória. Položenie vencov k sochám M. R. Štefánika a prof. J. Janssena. Prehliadka parku s jedinečným výhľadom na Paríž. Stretnutie s riaditeľom observatória a podľa možnosti aj s primátorom mesta, alebo s jeho zástupcom.

12:30 -13:30 hod. - obed v Meudone.

13:30 hod. - odchod do Versailles.

14:30 Prehliadka paláca vo Versailles, vrátane sály, kde bola podpísaná Versaillská mierová zmluva 28. júna 1919 a do platnosti vstúpila 10.1. 1920. Znamenala ukončenie prvej svetovej vojny. Prehliadka Malého Trianonu vrátane sály, kde bola 4.júna 1920 podpísaná Trianonská zmluva. Prechádzka Versailleskými záhradami.  

19:30 hod. - spoločná večera v Medoune

22:00 hod. Príchod do hotela v Paríži

5. deň - 23.06. 2022 (štvrtok):

6:30: hod. Raňajky

7:00 hod. Odchod z Paríža do Darney

Cca 10:30. hod. príchod do Darney, prehliadka pamätníka Legionárov postaveného na počesť prevzatia bojovej zástavy na poli Kléber. Návšteva múzea Česko-slovenského a Francúzskeho priateľstva (prijatie na radnici mesta). Položenie venca k buste M. R. Štefánika. (Tento program sa bude ešte upravovať)

13:00-14:00 hod. obedňajšia prestávka.

15:00 hod. - odchod z Darney do Štrasburgu

18:00 hod. Príchod do Štrasburgu  

18:00-19:30 hod. Okružná plavba loďou po Rýne

20:00 hod. príchod do hotela (názov bude spresnený)

 20:30 hod. Večera

6. deň - 24.06. 2022 (piatok):

7: 30-8:30 hod. raňajky

8:30 hod. Odchod do Európskeho parlamentu

9:00 hod.- 11:00 hod. Sprevádzaná prehliadka budovou Európskeho parlamentu.

11:30-13:00 hod. obed, individuálne v centre mesta

11:30 hod. sprevádzaná prehliadka mestom Štrasburg, prehliadka Katedrály Notre-Dame, La Petite France, (štvrť postavená pozdĺž kanála),  prechádzka stredovekými námestiami a uličkami. Návšteva kaviarne, prípadne pivárne. Obed v centre mesta

15:00 hod. Odchod na Slovensko

25.06. 2022 približne o 3:00 hod ráno príchod do Bratislavy, podľa dohody výstup klientov v TT, NR, a v BB.

PREDBEŽNÁ CENA: 500 eur

V základnej cene  500 EUR je zahrnuté: doprava luxusným autokarom buď 49 alebo 53miestnym (vyššie uvedená informácia aj k maximálnej možnej obsadenosti), 5 x ubytovanie v hoteli s raňajkami, 5 x večera na hoteli

V cene nie je zahrnuté:

 • povinné príplatky - pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc).
 • odporúčaný doplatok:
 • komplexné cestovné poistenie KOMFORT 2,90 EUR/os./deň alebo PLUS 3,70 EUR/os./deň
 • pripoistenie COVID 2,60 EUR/osoba do 70 rokov/deň alebo 5,20 EUR/osoba 70-85 rokov/deň (možné objednať, len ak má osoba zakúpené poistenie KOMFORT alebo PLUS)
 • v cene nie je zahrnutá položka služby sprievodcu CK – v prípade záujmu je možné zabezpečiť sprievodcu CK na vybrané dni priamo vo Francúzsku ostatné doplatky:
 • jednolôžková izba 255,- Eur / 1 os. / 5 nocí
 • obed 20,- Eur / 1 obed / 1 os. – večera 20,- Eur / 1 večera / 1 os. je možné objednať na ľubovoľný počet dní

     V prípade záujmu je možné vopred objednať cez cestovnú kanceláriu  vstupy na vybrané pamätihodnosti (napr. Louvre-18 eur, Versailles-19 eur, prehliadka vinárstva v Champagne-25 eur, prehliadka mesta Štrasburg z lode- 12 eur v dĺžke 75 minút, je aj kratšia trasa). Vstupné do Malého Trianonu si zakúpi každý sám podľa záujmu.  Vstupenky do katedrál 1-2 eur.  

     Prihlášku na zájazd má vyplniť každý záujemca účastníka a čo najskôr odoslať  p. Gallovej. Zároveň je potrebné uhradiť zálohu vo výške 200,- Eur za osobu na účet SMRŠ (Slovenská sporitelna a.s.),    IBAN:   SK03 0900 0000 0000 3724 3196,     BIC:   GIBASKBX,

Do poznámky uviesť:  Meno a priezvisko účastníka a Francúzsko.

ZÁJAZD SPOLOČNOSTI M.R.Š. DO FRANCÚZSKA, JÚN 2022

Meno/mená a priezvisko/priezviská, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

  ÁnoPočet
Objednávka večere  20eur/os. /1 večera:           20.6. Štrasburg                    
21.6. Paríž                        
22.6. Paríž                           
23. 6. Medoun          
24.6. Remeš              
  
Vstupenky:                                                                 Louvre - 18 eur 
Versailles - 19 eur
Champagne -28 eur   
Loď- Štrasb. –12 eur  
 
Príplatok za 1-lôžk.izbu: 5 nocí/1 osoba:             255 eur                         
Poistenie COMFORT: osoba/deň                          2,60 eur                         
Pripoistenie COVID do 70 rokov v príp.2,60 eur                         
Pripoistenie COVID nad 70 rokov v príp. PLUS5,20 eur                          
Príplatok za sprievodcu ešte nie je stanovený:asi 8 eur na os. spolu.  
Miestny poplatok za ubytovanie na jednu noc: 2 eur (spolu 10 eur)  
Vstup do Malého Trianonu si bude každý hradiť na mieste v prípade záujmu4 eur  

  POZNÁMKY:

 1. Pri poistení je možné si vybrať medzi dvomi ponúkanými alternatívami COMFORT, alebo PLUS.  V prípade, že účastník zájazdu má poistenie, ktoré kryje aj cestovné poistenie  nemusí si objednať poistenie. V KAŽDOM PRÍPADE CESTUJÚCI MUSÍ BYŤ POISTENÝ. V prípade poistenia PLUS je možné vybrať si poistenie na COVID-19 a to v dvoch kategóriách do 70 rokov  a od  70 do 85 rokov. Toto poistenie nie je povinné.
 2. V tabuľke sú uvedené všetky predpokladané výdavky s výnimkou prehliadky múzea L. Weissovej, múzea Francúzsko-Československého priateľstva v Darney, alebo Observatória v Medoune. Predpokladá sa, že max. to bude vstupenka v cene 2 eur na každom mieste, ale vstup môže byť aj zadarmo.  
 3. Prehliadka Louvru, Versailles, Malého Trianonu, ako aj  prehliadky vinárstva v Champagne je dobrovoľná.  V čase voľna si účastník zájazdu môže pozrieť iné pamiatky, napr. Versailleské záhrady, alebo iné pamätihodnosti v historickom centre Paríža.   
 4. Večeru 23.06. v Medoune odporúčame vzhľadom k tomu, že by mala mať slávnostný charakter. Predpokladáme privítanie hostí zo Zastupiteľstva mesta, Observatória a nášho Veľvyslanectva.  

Partneri