Zasadanie Správnej a Kontrolnej rady SMRŠ

V posádkovom dome v Trenčíne sa 14.10.2022 konalo zasadanie Správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SR MRŠ) a Dozornej rady  (DR SMRŠ). 

     Cieľom tohoto zasadanie bolo vyhodnotenie XXX. Valného zhromaždenia SMRŠ, podanie informácií o činnosti klubov SMRŠ, upresnenie Plánu práce SMRŠ do konca tohto roka a rozdelenie úloh v rámci prípravy najdôležitejších akcií SMRŠ v roku 2023. V priebehu diskusie si členovia správnej rady vymenili skúsenosti z činnosti v kluboch pri realizácií rôznych akcií. 

     V priebehu prestávky sa za účasti predsedu SMRŠ Petra Novotňáka a podpred-sedníčky SMRŠ Mariky Gallovej uskutočnilo prvé  rokovanie členov Dozornej rady, ktorá bola zvolená Valným zhromaždením  SMRŠ v zložení Ing. Ivana Langová, Ing. Erik Valovič a Ing. Stanislav Zátorský. Na tomto rokovaní bol predsedom Dozornej rady SMRŠ zvolený S. Zátorský. 

     V rámci programu zasadania SR SMRŠ bolo dohodnuté, že na sa tomto zasadaní SR SMRŠ zúčastní aj  najstarší člen našej spoločnosti 101 ročný Karol Steklý, ktorý mal podpísať spolu s predsedom SMRŠ Zmluvu o darovaní časti svojej osobnej knižnice s knihami, brožúrami, časopismi a niektorými písomnosťami pre vytváranú Knižnicu Milana Rastislava Štefánika. K tomuto kroku sa rozhodol už pred dvoma rokmi pri príprave 2. vydania knihy Letec Štefánik a Caproni.  Pre malú zdravotnú indispozíciu sa žiaľ do Trenčína nemohol dostaviť. Pripravenú zmluvu podpísal štatutár SMRŠ P. Novotňák v Trenčíne a K. Steklý ju podpísal ešte ten istý deň, za účasti PR manažéra SMRŠ, doma v Opatovej. Pri tejto príležitosti bol zároveň udelený Karolovi Steklému Odznak čestného člena SMRŠ. 

     Obšírnejšiu informáciu o vyváraní vôbec prvej Knižnice M. R. Štefánika, ako aj možnosti a spôsobe prispieť do jej knižného fondu členmi SMRŠ a našimi sympatizantmi, prinesieme po dokončení projektu jej vytvorenia a schválení Štatútu jej činnosti SR SMRŠ.   

Autor:   Jozef Ivan Buffa
Foto:    autor

Partneri