11. november – Deň vojnových veteránov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ozbrojené sily Slovenskej republiky prišli s iniciatívou „Podporme vojnových veteránov!“. Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika sa k tejto iniciatíve pripája.

Podstatou tejto iniciatívy je pripomenúť si, pri príležitosti Dňa vojnových veteránov,  hrdinstvo všetkých tých, ktorí bojovali na bojiskách svetových vojen a počas iných vojnových konfliktov za mier a slobodu. 

Históriu Dňa vojnových veteránov si každoročne pripomíname v deň, keď  bolo  v Compiegne vo Francúzsku podpísane prímerie, ktoré ukončilo hrôzy a utrpenie 1. svetovej vojny. Stalo sa tak presne 11.11.1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte.  Bezprostredne po podpísaní prímeria bol tento deň vyhlásený za Deň vojnových veteránov.

Vojnoví veteráni prijali červený mak ako symbol vojnovým obetiam už v roku 1920. Červená farba kvetu má pripomínať  krv preliatu na bojiskách všetkých vojen a vojnových konfliktov.

Aj členovia našej Spoločnosti sa pripájajú k uvedenej  iniciatíve  a ako spomienku na vojnových veteránov si v uvedený deň pripnú na svoje odevy symboly červeného maku, ktoré sú v týchto dňoch rozposielané do klubov Spoločnosti M.R. Štefánika. 

Text: Jozef Buffa
Foto: autor a MO SR

Partneri