11. ročník výtvarnej súťaže Memoriál  M. R. Štefánika

Pri príležitosti Dňa Milana Rastislava Štefánika v Lučenci , ktorý sa uskutoční  3. 5. 2024, bol vyhlásený 11. ročník výtvarnej súťaže  Memoriál M. R. Štefánika pre žiakov I. a  II. stupňa základných škôl. 

     Pre záujemcov zverejňujeme informácie k tejto výtvarnej súťaži a propozície:

Spolok M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci
Miestny odbor Matice slovenskej  v Lučenci
Dom Matice slovenskej v Lučenci

vyhlasujú

11. ročník výtvarnej súťaže
MEMORIÁL MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
organizovanej pri príležitosti Dňa Milana Rastislava Štefánika v Lučenci pod názvom

Štefánikove cesty za poznaním
CESTIČKA NA CHATU  POD HVIEZDAMI
pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Chata gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom (foto Facebook)

Chata gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom (foto Facebook)

     V roku 1924 bol položený základný kameň Chaty gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom.

     Odvtedy už prešlo veľa času a chata pod Ďumbierom, na hrebeni Nízkych Tatier, postavená v nadmorskej výške 1740 m.n.m., stále hrdo stojí a víta svojich návštevníkov útulnosťou, výhľadmi a výstupmi plnými dobrodružstva a krás.

     Čo všetko nás obklopuje pri výstupe na Chatu v každom ročnom období? Príroda okolo nás, ktorá sa mení a oslovuje nás svojou krásou i jedinečnosťou.

Vzdajme poctu prírodným krásam, nosičom, ktorí na svojich chrbtoch vynášajú do týchto výšok zásoby, ako aj velikánovi Štefánikovi, po ktorom je Chata pomenovaná.

P r o p o z í c i e    s ú ť a ž e: 

Výtvarné techniky: 

     Do súťaže sa zasielajú iba plošné práce spracované výtvarnými technikamimaľba (tempera, akryl, pastel,...), grafika (kresba ceruzou, uhľom, rudkou, tušom; suchá ihla, linoryt, akvatinta, lept,...), kombinované techniky (koláž, frotáž, monotypia,...) formátu maximálne A3. Priestorové práce sa neakceptujú.

Kategórie: 
Súťaž je určená žiakom I. a II. stupňa základných škôl. Je jednokolová, s ústredným zakončením. 

I. kategória: žiaci vo veku 6 - 10 rokov (I.stupeň)

II. kategória: žiaci vo veku 11 – 15 rokov (II.stupeň) – podkategórie žiaci  5.-7. ročníka a 8.-9. ročníka

Dôležité termíny:    
Vyhlásenie súťaže: 16.2.2024
Uzávierka súťaže: 22.4.2024 (práce musia byť do tohoto doručené na adrese školy)
Vyhodnotenie prác: 26.4.2024

     Do súťaže budú prijaté len práce, ktoré budú spĺňať tému a budú mať nasledovné údaje riadne vyplnené na zadnej strane každej práce: meno a priezvisko súťažiaceho, názov práce, vek autora, kategória, škola, technika a meno pedagóga a každá škola ku prácam pripojí aj zoznam súťažiacich, ktorý odošlú na e-mailovú adresu kontaktnej osoby : veronikadanko91@gmail.com
Mgr. Veronika Danková, t.č.: 0918504100.

Memoriál M. R. Štefánika - 11. ročník výtvarnej súťaže 
Meno a priezvisko: 
Názov školy: 
Kategória:  
Vek: 
Názov práce: 
Technika: 
Meno pedagóga: 

      Súťažné práce posúdi odborná porota. Porota rozhodne o víťazoch v každej kategórii. Udelí okrem prvých troch miest v každej kategórii aj Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Cenu riaditeľky školy, Cenu primátorky mesta Lučenec, Cenu poroty, Cenu Spoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom, Cenu spolku M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci, Cenu miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci, Cenu Domu Matice slovenskej v Lučenci a Cenu Živeny. O výsledkoch súťaže budú účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu.

     Na ocenených čakajú diplomy a zaujímavé ceny. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a udelenie cien sa uskutoční v rámci Dňa Milana Rastislava Štefánika v meste Lučenec  3. mája 2024.

     Práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa výtvarnej súťaže. Prihlásením sa do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, vek a adresa školy organizátorovi súťaže a zákonný zástupca súhlasí so zverejnením mena a priezviska, veku žiaka, adresy školy v súlade so zákonom 138/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslaním práce do súťaže je zároveň vyjadrený súhlas so všetkými podmienkami účasti v danej súťaži.

      Práce je možné odovzdať priamo na sekretariáte školy alebo poslať na adresu: Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec s označenou obálkou „11. ročník MMRŠ“

Tešíme sa na práce Vašich žiakov!

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

Partneri