Beseda so stredoškolákmi o Štefánikovi

Prioritou činnosti Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi je už niekoľko rokov šírenie odkazu M. R. Štefánika medzi mládežou.           Jednou z ďalších aktivít klubu bola prednáška spojená s besedou, ktorá sa konala 22. novembra 2023 v spolupráci s Domom Matice slovenskej, ktorej hlavnou témou bola osobnosť gen. M. R. Štefánika.

     V rámci hodín dejepisu si tak mohli študenti z Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom pútavej prednášky a následnej diskusie predovšetkým obohatiť vedomosti o jednej z najvýznamnejších osobností našich národných dejín, akým bol gen. M. R. Štefánik.

     Prednášku na vysoko profesionálnej úrovni viedla predsedníčka Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi Ružena Kormošová, ktorá žiakom kvarty priblížila život a dielo tohto nášho velikána, a to najmä z pohľadu regionálnej histórie.

      Pre žiakov okrem pútavej prezentácie pripravila výstavu asi dvadsiatky kníh, ktoré sa venujú osobnosti s titulom Najväčší Slovák. Odpovede gymnazistov na motivačné otázky o našom velikánovi prednášajúca oceňovala drobnými darčekovými predmetmi SMRŠ v podobe záložiek o ruži Generál Štefánik, s jeho citátmi a tiež malými odznakmi. Škole darovala svoju knihu. Touto cestou ďakujeme aj pani učiteľke dejepisu, Márii Cpinovej, s ktorou sme mohli toto podujatie zorganizovať. Klub SMRŠ a Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves sa už teraz tešia na ďalšiu vzájomnú spoluprácu s touto školou.

Autor:   Mgr. Rastislav Zacher, PhD., riaditeľ D MS Spišská Nová Ves a člen výboru Klubu SMRŠ Spišská Nová Ves
Foto:    Archív klubu SMRŠ  Spišská  Nová Ves.

Partneri