Do veľkej rodiny Spoločnosti M. R. Štefánika vstúpil hlboký smútok

Dňa  27.7. 2023 nás navždy opustil Mgr. Peter Pavel Uhlík, zakladajúci člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) a jej prvý predseda (od februára 1990 do júna 2003). V rokoch 1990 až 2010 bol taktiež šéfredaktor časopisu našej spoločnosti  Bradlo.  Neuveriteľných 32 rokov viedol ako predseda prvý klub SMRŠ v Brezovej pod Bradlom, ktorý vznikol krátko po založení SMRŠ v roku 1990 a mal na začiatku celoslovenské pôsobenie.   Za jeho záslužnú prácu v SMRŠ mu bol udelený titul „Čestný predseda SMRŠ“  a pri príležitosti jeho 80-tých narodenín mu bol, ako prvému členovi SMRŠ, udelený  Pamätný kríž Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika  s číslom 001.  

     Narodil sa 19.6.1940 v Starej Turej.  Od svojho príchodu do Brezovej v roku 1961 sa začal, ako začínajúci učiteľ, výrazne podieľať na živote mesta ako pedagóg, spisovateľ, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, divadelník, športovec, športový tréner a taktiež  ako veľký znalec života, diela i odkazu generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika. 

     Za svoj život vykonal neuveriteľný kus  práce, ktorou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti mesta, regiónu a našej Spoločnosti M. R. Štefánika.

Partneri