Druhý deň Štefánikových dní

Druhý deň Štefánikových dní (ŠD) mal športový a kultúrno-vzdelávací charakter. Hlavná akcia tohoto dňa, Medzinárodný turistický pochod k pocte M. R. Štefánika,  začala poslednými prípravami na Námestí M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom už krátko po piatej hodine ráno.  

     O necelú hodinu bolo všetko pripravené a po prebraní máp trate, kontrolných listov a balíčkov s občerstvením vyrážali ako prví účastníci pochodu na najdlhšiu trasu dlhú 32 km. Prvá vyrazila skupina vojakov našej armády. Početnou skupinou v tejto kategórii boli okrem skúsených turistov aj príslušníci armády Českej republiky, Spolkovej republiky Nemecko a Slovinska, ktorí v súčasnej dobe vykonávajú spoločné vojenské cvičenia na území Slovenskej republiky. 

     Postupne sa k nim pridali aj účastníci prihlásení k pochodu na trati B o dĺžke 20 a trati A o dĺžke 10 kilometrov alebo A+ o dĺžke 13,5 km. Postupne sa všetky trasy zaplnili nielen dopredu prihlásenými účastníkmi, ale aj turistami, ktorí sa prihlásili dodatočne na mieste štartu pochodu. 

     V priebehu pochodu čakali na jeho účastníkov, ale aj na návštevníkov Štefánikových dní, rôzne sprievodné akcie na trasách pochodu, ale aj v priestore štartu a cieľa v Brezovej pod Bradlom, v okolí Múzea M. R. Štefánika v Košariskách a taktiež na Bradle vedľa Infobodu. 

     Na námestí v Brezovej pod Bradlom bolo zriadené Regrutačnym strediskom  Ozbrojených síl Slovenskej republiky pracovisko, kde jeho príslušníci poskytovali informácie a propagačné materiály záujemcom o službu  v našej armáde. Na námestí  bola  taktiež ukážka dravcov Sokoliarskej skupiny BIATEK z Banskej Bystrice.  

     V Košariskách vedľa múzea bola Klubom vojenskej histórie ČSĽA Kolíňany pripravená ukážka ručných zbraní a Klubom vojenskej histórie (KVH) z Českej republiky pripravená ukážka poľného postavenia našich vojakov v priebehu 2. svetovej vojny (2.SVV).  Na Bradle členovia KVH z Moravy pripravili ukážku vybavenia  padákových strelcov z obdobia 2.SVV.  V Infobode na Bradle boli premietané filmy o gen. M. R. Štefánikovi a výstavbe jeho mohyly na Bradle. Po trasách pochodu boli viacerými KVH zo Slovenska pripravené ukážky zbraní a uniforiem našich vojakov. Tieto rôzne sprievodné aktivity spestrili pochod účastníkom, ale aj náhodným návštevníkom, a priniesli  poučenie i zábavu najmä mladším účastníkom Štefánikových dní. 

    V priebehu celého dňa boli v Múzeu Milana Rastislava Štefánika v Košariská realizované scénické ukážky zo života M. R. Štefánika a v Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom pripravené prehliadky s odborným výkladom. 

      Súčasťou programu druhého ŠD bolo i kladenie vencov. V dopoludňajších hodinách bol účastníkmi pochodu a primátorom Brezovej pod Bradlom  Jaroslavom Ciranom položený veniec k pamätníku M. R. Štefánika. Krátko popoludní sa stretli členovia vedenia SMRŠ a klubov SMRŠ z celého Slovenska na Bradle, aby tak ako i minulý rok,  spoločne položili k Mohyle generála Štefánika veniec SMRŠ na ktorý predtým pripli zástupcovia klubov SMRŠ stuhy svojich klubov.  Po položení venca ocenil v krátkom príhovore predseda spoločnosti Peter Novotňák  ich účasť na DŠ i na tomto pietnom akte a zhodnotil akcie prvého dňa. Na záver pozval všetkých zástupcov klubov na spoločné posedenie na Podkylave. 

     Hlavná akcia druhého dňa, 3. ročník Medzinárodného turistického pochodu k pocte M. R. Štefánika, bola ukončená o 16.30 hodine. Pochodu sa zúčastnilo 490 registrovaných osôb a 150 osôb ich sprievodu zo Slovenska a z ďalších 9 krajín.   Prihlásení účastníci pochodu si okrem pekných zážitkov odniesli pamätný odznak a diplom účastníka podujatia. 

          

 Organizátori  Medzinárodného pochodu k pocte M. R. Štefánika  osobitne ďakujú za podporu a pomoc  Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Generálnemu štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.  

* Poznámka:  Za oneskorené uverejnenie článku zo zdravotných a technických dôvodov sa autor ospravedlňuje.     

Autor:   Jozef Ivan Buffa
Foto:     Miroslava Roháčová, Maroš Piľa a autor článku

Partneri