Informácia o priebehu 4. ročníka „Cyklojazdy ŠTEFÁNIK100“

V nedeľu 13. mája 2023  sa za účasti 8 cestných cyklistov uskutočnil  4. ročník „Cyklojazdy ŠTEFÁNIK100“. 

     Touto akciou si cyklistickí nadšenci každoročne pripomínajú výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý pri návrate do vlasti dňa 4. 5. 1919 zahynul spolu  s posádkou lietadla Caproni Ca 33 neďaleko Ivanky pri Dunaji. 

     Cyklisti každoročne absolvujú približne 100 míľovú trasu od Pamätníka M. R. Štefánika  pri Ivanke pri Dunaji k Mohyle generála Štefánika na Bradle a späť. Tohoročná cyklojazda   

viedla po trase: Pamätník M. R. Štefánika pri Ivanke pri Dunaji - Pezinok - Modra - Trstín - Jablonica - Brezová pod Bradlom - Jablonica - Cerová - Sološnica - Rohožník - Pernek - Pezinok – pamätník pri Ivanke pri Dunaji.

     Súčasťou každoročnej cyklojazdy je položenie venca účastníkov akcie k Pamätníku M. R. Štefánika a horská prémia pre prvých troch najlepších cyklistov v jazde do kopca s cieľom pri Mohyle na vrchole Bradla. 

     Tento rok obdŕžali prví traja jazdci - prvý Martin Bulla (Brezno), Pavol Samec (Chorvátsky Grob) a tretí Tomáš Knapko (Banská Bystrica) - okrem tradičného diplomu aj medaily od spoluorganizátora  akcie klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika z Bratislavy. 

     Víťaz obdŕžal taktiež vecné dary od hlavného organizátora  cyklojazdy Ing. Miloša Lisického  a predsedu Klubu SMRŠ Brezovej pod Bradlom Matúša Tomášku.  

     K samotnej cyklojazde boli registrované jazdcami tieto údaje: 

  • najazdených 179 kilometrov, 
  • nastúpených 1 568  metrov, 
  • celkový čas jazdy 6 hodín a 30 minút, 
  • priemerná rýchlosť  29,1 km/hod., 
  • celú trasu cyklojazdy absolvovalo, aj napriek nie priaznivému počasiu, spolu 8 jazdcov. 

     Poďakovanie za vydarenú akciu patrí okrem samotných účastníkov  aj autorovi myšlienky tohoto projektu a hlavnému organizátorovi cyklojazdy Ing. Milošovi Lisickému a samozrejme i spoluorganizátorom:

  •  OZ Slovenská oska, ktoré zabezpečilo veniec a občerstvenie, 
  • spoločnosti Compel Industries, sro,   za sprievodné vozidlo a vodiča,
  • klubu SMRŠ Bratislava za občerstvenie pre účastníkov a ceny pre víťazov HP.    

Autor:     Jozef Ivan Buffa 
Foto:      Juraj Homola, Miloš Lisický a autor 

Partneri