Informácie k darovaniu 2 % z daní pre SMRŠ

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) môže získavať prostriedky na svoju činnosť aj z 2% daní, ktoré môžu na jej účet poukázať naši členovia a sympatizanti alebo právnické osoby. 

Získané peniaze pritom plne využijú tie kluby SMRŠ, ktorých členovia ich získali pre našu spoločnosť. 

     SMRŠ je registrovaným príjemcom dane z  2% ako občianske združenie v Zozname prijímateľov 2023-24 na  adrese:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19oZ85W5TRNXwS8yWoTRs1rYEh49tHcfQ/edit#gid=343253008

  pod poradovým číslom 13552.   

Údaje k SMRŠ : https://www.notar.sk/prijimatelia/)
právna forma:  občianske združenie,
IČO:                 00682756
adresa:             90613 Brezová pod Bradlom, 
                         Národný dom Štefánikov / Námestie M. R. Štefánika 10/19

Základné informácie k darovaniu 2 % z daní

     Darovanie 2% dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti o toho, kto poukazuje.  Detailné informácie a aktuálne tlačivá nájdete na http://rozhodni.sk/    a taktiež na našom webe v Aktualitách na adrese:            

https://mrstefanik.sk/informacie-k-darovaniu-2-z-dani-pre-smrs/

Spracoval: Jozef Ivan Buffa 

Partneri