Od vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov uplynulo 102 rokov

Oslavy 102- hého výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov boli u nás i v Českej republike poznačené  opatrenia prijatými na zamedzenie šírenia koronavírusovej pandémie. Aj keď na Slovensku je zatiaľ 28. október žiaľ len pamätným dňom, nemali by sme zabúdať, že vytvorenie Československa znamenalo národné oslobodenie Slovenska spod  maďarskej poroby a vytvorilo podmienky pre nebývalý rozvoj našej krajiny. 

     Je to míľnik, ktorý nás  historicky priblížil k demokratickým, zvrchovaným a medzinárodne uznávaným krajinám.  Slovensko prvýkrát v rámci  spoločného štátu  dostalo svoje hranice a  náš slovenský symbol sa ocitol na štátnej vlajke. Vznik Česko-Slovenska znamenal ukončenie hrozby  definitívneho zániku nášho národného bytia. 

     Aj keď nie vždy bolo naše spolužitie s Čechmi v spoločnom štáte ideálne a harmonické, musíme uznať, že v danej dobe predstavoval spoločný štát určite najlepšie riešenie  pre  oba národy.  

     Tak to chápal aj Milan Rastislav Štefánik, ktorý vzniku spoločného štátu  Čechov a Slovákov  venoval, v období rokov 1915-1919, najviac úsilia zo všetkých na tejto veci zainteresovaných osôb na obidvoch stranách rieky Moravy a nakoniec obetoval to najdrahšie - svoj život. 

     Vzdanie vďaky a úcty  nášmu velikánovi M.R. Štefánikovi, v roku jeho 140- tych nedožitých  narodenín, je vyjadrená našou S MRŠ  aj priamou podporou publikačnej činnosti, čoho výsledkom je, že v týchto dňoch vyšla publikácia diplomata, prekladateľa a publicistu PhDr. Miroslava Musila, PhD. „M.R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov“. Jedná sa o jedinečnú faktografickú knihu, ktorá pútavým spôsobom potvrdzuje výnimočnosť osoby generála Štefánika v diplomatickej oblasti a jeho výrazný podiel na vzniku nového štátu. Knihu si môžeme objednať na  www.vydavatel.sk

Do pozornosti členov našej Spoločnosti a jej priaznivcov dávame taktiež publikáciu  „Štefanička -  Chata Milana Rastislava Štefánika – Príbehy chaty a ľudí“, ktorá už vyšla vo vydavateľstve Dajama.  Jej autormi sú  Peter Urban, Oľga Kaliská, Jozef Pupák a kolektív.  K jej obsahu povedal chatár Chaty M.R. Štefánika pod Ďumbierom Igor Fabricius   toto: „Chata, to nie je len skala, drevo a plech. Chata žije v príbehoch, ktoré sa tu odohrali. Niektoré šťastné, iné smutné. Pre každého znamená niečo iné. Inak ju vníma turista, ktorý ju navštívi v krásnom slnečnom počasí, inak premrznutý a unavený turista, ktorý zablúdil v snehovej víchrici a na chatu dorazí v noci. A úplne inak ju vnímame my, ktorí tu žijeme a pracujeme. Postavili sme ju pred mnohými rokmi, aby poskytovala občerstvenie, nocľah a hlavne pomoc tým, ktorí ju potrebujú, a to chata robí doteraz.“ 

     V tlači je taktiež druhé, rozšírené vydanie knihy „Letec Štefánik a Caproni“,  ktorej autorom je čestný člen S  MRŠ Karol Steklý, iniciátor  výstavby repliky lietadla Caproni  Ca 33, ktoré je vystavené v príletovej hale bratislavského letiska. V knihe, ktorá sa zaoberá vojenskou i diplomatickou činnosťou generála Štefánika v rokoch 1914-1919, je zvýraznená jeho významná a nezastupiteľná úloha pri vytváraní rozhodujúcich podmienok pre  vznik samostatnej Česko-Slovenskej republiky. Kniha prinesie záujemcom o leteckú techniku z 1. svetovej vojny nové informácie k vývoju, výrobe a bojovému nasadenie lietadiel Caproni Ca 33 ako aj lietadla Farman MF 11, na ktorom lietal Štefánik ako pilot. Kniha vyjde koncom novembra tohoto roku vo vydavateľstve Magnet Press. 

Do konca tohoto roku  budú ešte za pomoci S MRŠ vydané  dve knihy. Pri príležitosti 30. výročia založenia S MRŠ,  bude vydaná  kniha „ Tridsať rokov Spoločnosti M.R.Štefánika“ pamätnica , ktorá  nám pripomenie všetky  oblasti činnosti Spoločnosti  za celu dobu jej trvania. Je už pripravená do tlače rovnako ako kniha   „ Z poetického pera  básnikov“ /poézia napísaná na počesť  M.R. Štefánika/ , ktorú pripravili členovia klubu  S MRŠ v Spišskej Novej Vsi. Na našej stránke  Vás budeme informovať o spôsobe získania vyššie uvedených publikácií.

     Spoločnosť M.R. Štefánika   sa začala, už v príprave na Rok Štefánika a potom v celom jeho  priebehu,  výrazne orientovať vo svojej činnosti na popularizáciu myšlienkového odkazu, života a práce  M.R. Štefánika. Je to v duchu požiadaviek základných dokumentov našej Spoločnosti a vyššie  uvedené zameranie publikačnej činnosti našich členov je  potvrdením správnosti tohoto rozhodnutia.  

Text:    Dr. Jozef  Buffa

Partneri