Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika schválila v roku 2018 spomienkový projekt  „STO RUŽÍ PRE ŠTEFÁNIKA“ , ktorého cieľom  bolo, pri príležitosti  Roka Štefánika, ktorý vyhlásila Vláda SR, vysadiť na území Slovenska sto ruží odrody Generál Štefánik.

     Túto ružu  vypestoval český šľachtiteľ Jan Böhm vo svojej fireme  v Blatnej (južné Čechy) v rokoch 1931-1932  na znak úcty k zakladateľovi československého štátu generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

     Ruža Generál  ŠTEFÁNIK (GŠ) bola vyšľachtená z druhu „Briliant“  a v kruhu odborníkov  je označovaná ako hybridná „Rose alba“ (skrátka skupiny AbH). Patrí do skupiny kultivovaných odrôd ruží. Je to sadová kríčková ruža vyrastajúca do výšky 120 až 130 centimetrov, ktorá sa najlepšie pestuje  ako samostatný ker alebo stromček a to jednotlivo alebo v skupinách, nie však s inými  ružami. 

     Ruža má modrofialovú farbu, za veľmi teplého počasia až  celkom modrú.  Čím väčšie je  teplo tým sú kvety  tejto ruže krajšie. Chorobám a mrazu veľmi dobre odoláva. Aj keď klesne teplota pod -40 stupňov Celsia zostane ruža neporušená.  Vonia skoro ako ruža stolistá a aj jej list pri dotyku vydáva vôňu. 

     Veľmi sa hodí k pomníkom. Rastie dobre v poľnej i záhradnej pôde (nie však vo vyhnojenej) a vyžaduje dobré kyprenie. Výhonky sa majú orezávať len na jar. V zime ju netreba prikrývať. 

      Ružu GŠ objavila pri svojich cestách do Olomouca v tamojšom Rozáriu členka  Správnej rady  SMRŠ  Mgr. Jolana Prochotská,  ktorá je, spolu s MUDr. Pavlom  Masarykom, predsedom klubu S MRŠ v Piešťanoch, spoluautorkou iniciatívy vysadiť odrodu tejto ruže vo všetkých slovenských mestách, kde sú kluby Spoločnosti M.R. Štefánika alebo školy či iné ustanovizne nesúce meno M.R. Štefánika.  

     Spoločnosť M.R. Štefánika objednala 100 kríčkov ruží u pestovateľa M. Šípa a na základe požiadaviek jednotlivých klubov S MRŠ a ponuky Správnej rady S MRŠ  boli tieto ruže  v Roku Štefánika postupne vysadené v rôznych mestách Slovenskej republiky. V niektorých mestách Slovenska bola vysadená na viacerých miestach.

     Deň pred 140. výročím narodenia M.R. Štefánika zasadila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová  spolu so zástupcami Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika kríčkovú ružu Generál Štefánik v Prezidentskej záhrade.

Poznámky:   Záujemcovia o vysadenie kríčku ruže v budúcom roku majú možnosť prihlásiť sa  s objednávkou  na adrese masaryk@kiosmail.sk

                      Do konca tohoto roku bude tento spomienkový projekt vyhodnotený  v tabuľke, ktorú nájdete na  našej stránke Menu – Pocty Štefánikovi – Ruža Generál Štefánik.                                      

                                                                                        Text: Jozef Buffa

                                                                                        Foto: autor

Partneri