Poďakovanie za spoluprácu a blahoprianie

Všetkým členom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, sympatizantom a spolupracovníkom:

Partneri