Poznáme víťazov 9. ročníka Memoriálu M. R. Štefánika

     V  rámci Dňa Štefánika, ktorý sa konal 4.5.2022 v meste Lučenec, boli ocenení víťazi 9. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Memoriál M. R. Štefánika – Štefánikove cesty za poznaním s podtitulom Nebeské divadlo.

     Do súťaže bolo zaslaných 401 výtvarných prác žiakov I. a II. stupňa z 28 škôl z celého Slovenska.

     V tomto ročníku súťaže bola udelená po prvý raz aj Cena MŠVVaŠ SR, ktoré prevzalo záštitu nad súťažou. Ocenenou sa stala žiačka ZŠ s MŠ Grösslingova 48 v Bratislave Lea Dudláková.

    Medzi ďalších ocenených v jednotlivých kategóriách patrili:

I.  kategória: žiaci I. stupňa

 1. miesto: Irena Lacková, Základná škola s materskou školou, Krivany.
 2. miesto: Jakub Kurák, ZŠ J.J. Thurzu, Detva.
 3. miesto: Rebeka Práznovská, SZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec.

II. kategória:  

Podkategória 5.- 7. ročník                                                                            

 1. miesto: Kristína Jambrichová, ZŠ Divín.
 2. miesto: Paulína Ľuptáková, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec.
 3. miesto: Sofia Okohribová, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec.

Podkategória 8.- 9. ročník

 1. miesto: Adrian Petík, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec.
 2. miesto: Andrea Ľalíková, ZŠ Farská lúka, Fiľakovo.
 3. miesto: Karolína Žilková, ZŠ Vajanského, Lučenec.

Čestné uznania získali za svoje práce títo žiaci:

Nina Kuzmanová, ZŠ s MŠ Hurbanova,  Martin.

Patrícia Dobiášová, ZŠ Školská 2, Holíč.

Matúš Rezniček, ZŠ M. R. Štefánika. Spišská Belá.

Alex Arpáš, ZŠ Tríbečská, Topoľčany.

   Každoročne sú odovzdávané aj ceny spoluorganizátorov výtvarnej súťaže. Tento rok ceny spoluorganizátorov získali:

 • Cenu primátorky mesta Lučenec Tamara Tóthová, ZŠ M. R. Štefánika,  Lučenec.
 • Cenu riaditeľky školy Tomáš Vereš, ZŠ s MŠ Konská, Žilina.
 • Cenu poroty Cynthia Botošová, ZŠ L. Novomeského, Lučenec.
 • Cenu Soločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom Martina Miklóšová, ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec.
 • Cenu spolku M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci Žofia Váleková, ZŠ s MŠ Hany Ponickej, Halič.
 • Cenu Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci Rebeka Korená, ZŠ Kukučínova, Detva.
 • Cenu Domu Matice slovenskej v Lučenci Noemi Mitriková, ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou.
 • Cena MO Živeny v Lučenci Ema Štetková, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec.

     Za zapojenie sa do výtvarnej súťaže ďakujeme všetkým školám a ich žiakom, ktorí aj prostredníctvom tejto aktivity šíria odkaz Štefánika. Ďakujeme spoluorganizátorom súťaže za podporu a spoluprácu a tešíme sa na 10. jubilejný ročník súťaže.

Autorka: Mgr. Gabriela Aláčová, Lučenec
Foto: Archív ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec
Ilustračné foto: Jozef Ivan Buffa zo zdroja ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

Partneri