Pozvanie na Dni Štefánika 2023

Vážení členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), sympatizanti našej spoločnosti a ostatní záujemcovia o históriu spojenú s osobou  generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika srdečne Vás pozývame na jedno z najvýznamnejších podujatí našej spoločnosti tohoto roku – 2. ročník Dni Štefánika. 

     SMRŠ, za podpory  partnerov (ktorí sú uvedení v Programe v prílohe článku), pripravila  výnimočné trojdňové podujatie pri príležitosti 143. výročia narodenia M. R. Štefánika. Vstup na jednotlivé podujatia počas všetkých dní je voľný. Veríme, že si vyberiete z bohatého programu a navštívite  Košariská, Brezovú pod Bradlom, Mohylu na Bradle ako aj Myjavu -  miesta, kde budú prebiehať jednotlivé akcie tohoročných Dní Štefánika. 

      Dní Štefánika začnú 21. júla 2023 o 11.00 hod.  pred rodným domom M. R. Štefánika v Košariskách. Časový rozpis všetkých akcií je uvedený v Programe v prílohe článku.  

     Ďalšie informácie k programu a okamžité správy z priebehu  Dní Štefánika  získate aj na stránke Facebooku          https://m.facebook.com/spolocnostmrstefanika

     Program Dní Štefánika 2023 v rozlíšení pre vytlačenie si môžete stiahnuť klinutím na obrázok programu.

Kontakty a údaje k organizátorom: 

Medzinárodný turisticky pochod k pocte M. R. Štefánika:
Informácie -  Peter Rajnoha  č.t. 0915 764 222
email.: pochod@mrstefanik.sk

PR manažér SMRŠ Jozef Ivan Buffa
Číslo. tel.: 0905 269 041

Múzeum M. R. Štefánika na Košariskách
Adr.: Dolné Košariská 92, Košariská 906 15
Číslo telefónu: 034 245 21 11 

Autor textu:            Jozef Ivan Buffa  
Prílohy:                 od organizátorov Dni Štefánika 2023
Ilustračné foto:      autor podľa podkladov organizátorov     

Partneri